Praca Urzędu Miasta i obsługa mieszkańców - komunikat

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, przypominamy mieszkańcom o możliwości załatwienia wielu spraw w Urzędzie Miasta Kielce przy pomocy zdalnych metod komunikacji (na odległość), bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie Urzędu.

W tym celu polecamy interesantom kontakt telefoniczny, pisemny lub za pomocą poczty elektronicznej. Zachęcamy również do załatwienia wszelkich możliwych spraw za pośrednictwem platformy ePUAP.

Osobista wizyta w Urzędzie Miasta, z uwagi na troskę o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, jak również personelu, powinna być poprzedzona kontaktem telefonicznym z pracownikami Urzędu Miasta oraz umówieniem się na konkretną godzinę i dzień spotkania z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W celu umówienia się na wizytę, należy zadzwonić do Wydziałów prowadzących dane sprawy: do sekretariatów lub merytorycznych pracowników. Numery telefonów dostępne są w Książce telefonicznej na stronie Urzędu Miasta Kielce.  

W przypadku Wydziału Komunikacji, do elektronicznej rezerwacji wizyty służy również portal internetowy „Umów Wizytę”

Do zadań realizowanych przez Urząd Miasta, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

• Rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego

• Ewidencji ludności i dowodów osobistych

• Świadczenia usług komunalnych

• Administracji architektoniczno-budowlanej

• Ochrony środowiska

• Wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów  komunikacyjnych

• Wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zmian w tym rejestrze

• Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów:

• tel. 41-36-76-009, 41-36-76-099 (Rynek 1)

• tel. 41-36-76-509 (ul. Strycharska 6)

• mail: boi@um.kielce.pl

Wykaz telefonów do wszystkich Wydziałów UM 

Książka telefoniczna Urzędu Miasta Kielce 

Informujemy również, że wszelkie wnioski oraz dokumenty, stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków, można składać za pośrednictwem tradycyjnej poczty, bądź elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailem (dokument, zgodnie z KPA,  musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

 

Powrót na początek strony