Prace na ważnej inwestycji drogowej mocno zaawansowane

Przebudowa ulic Witosa i Zagnańskiej zbliża się ku końcowi. Postęp prac na największej obecnie inwestycji drogowej w Kielcach widoczny jest gołym okiem. O zaawansowaniu robót świadczyć może również fakt, że jeszcze w tym tygodniu obie jezdnie ulicy Zagnańskiej zostaną udostępnione dla ruchu.

- Wykonywane są chodniki, łączymy to co jeszcze nie udało się połączyć ze względu na przebudowę branż. Obie jezdnie są w warstwie wiążącej, również z rondem przy ul. Piaski Małe oraz na skrzyżowaniu Zagnańskiej i Witosa. W ciągu miesiąca powinniśmy zakończyć tam prace - tłumaczy Grzegorz Linek, kierownik budowy.

Bardziej wymagające prace prowadzone są obecnie na ulicy Witosa. Tu jednak ruch odbywa się płynniej niż jeszcze przed kilkoma tygodniami. Utrudnienia mogą pojawiać się już tylko okresowo i punktowo.

- W tym momencie wykonujemy roboty ziemne, tj. korytowanie pod konstrukcję jezdni i układane są warstwy bitumiczne odcinkami - dodaje Grzegorz Linek.

Najlepiej sytuacja wygląda na nowowybudowanym łączniku między ulicami Warszawską i Radomską. Nawierzchnia ulicy Nowoszybowcowej jest już gotowa. Trwają również ostatnie prace przy moście na Silnicy, przy rondzie, u zbiegu Warszawskiej i Witosa.

- Tu praktycznie mamy roboty skończone, poza nasadzeniami zieleni i sprzątaniem, oznakowaniem. Część oznakowania już stoi. Czekamy tylko na montaż i malowanie - mówi kierownik budowy.

Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjać drogowcom i nie wystąpi żaden niespodziewany problem, otwarty dla ruchu zostanie cały, nowy odcinek. Do wykonania pozostaną przede wszystkim ciągi pieszo-rowerowe oraz zagospodarowanie zieleni.

Projekt „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” realizowany w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony