Zaangażowani w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami mogą zostać docenieni

Tylko 15 sierpnia trwają zgłoszenia w Konkursie Lodołamacze 2022, który pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, jak i małych czy średnich firm. Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której Fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Lodołamacze powstały, aby promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie pokazuje, jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności, pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Laureaci co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne.

W tym roku organizatorzy wprowadzili dwie zmiany w kategoriach konkursu:

  • W kategorii Przyjazna przestrzeń dodano dostępność cyfrową. Od tego roku kategoria nazywa się Przyjazna Przestrzeń – Dostępność. 

Dostępność internetowa oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić w interakcje z internetem, oraz że mogą się do niego przyczyniać. Dostępność Internetu przynosi również korzyści innym, w tym osobom starszym, których zdolności obniżają się z powodu starzenia.

  • W kategorii Otwarty rynek pacy będą mogli wziąć udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy bez fundacji, stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i Stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii Instytucja.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.lodolamacze.info.pl

Powrót na początek strony