Preferencyjne stawki podatku od nieruchomości od 2021 roku

Na sesji w dniu 12 listopada 2020 roku, Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

 

W uchwale wprowadzone zostały stawki preferencyjne:

  • od gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym służących uprawianiu sportów zimowych położonych przy stokach narciarskich, gdzie kwota podatku będzie wynosić 30% stawki podstawowej.
  • od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych na powierzchni użytkowej do 300 m2 włącznie, naprawy i przeróbki odzieży, naprawy obuwia, naprawy zegarków, produkcji ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych oraz produkcji wyrobów kaletniczych, a także w zakresie przygotowywania i podawania posiłków lub napojów, spożywanych na miejscu lub na wynos o powierzchni użytkowej do 300 m2 włącznie, gdzie kwota podatku będzie wynosić 50% stawki podstawowej.

 

Warto podkreślić, iż podstawowe stawki podatku nieruchomości nie uległy podwyższeniu, w związku z tym pozostają na dotychczasowym poziomie.

 

Stawki preferencyjne obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku.

Powrót na początek strony