Prezydent Bogdan Wenta zarekomenduje Radzie Miasta osobę na stanowisko Skarbnika

Na najbliższej sesji Rady Miasta Kielce Prezydent Bogdan Wenta zarekomenduje Panią Marzenę Bzymek na stanowisko Skarbnika Miasta.

Pani Marzena Bzymek ma 44 lata. Od 21 lat związana jest z samorządem terytorialnym. Od 2017 r. sprawuje funkcję głównej księgowej w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach. Wcześniej pełniła funkcję zastępcy głównego księgowego. Pracowała również jako główna księgowa w Zakładzie Robót Drogowych działającym przy MZD Kielce.

Z wykształcenia jest ekonomistą i certyfikowaną księgową, ukończyła studia na Politechnice Radomskiej im Kazimierza Pułaskiego oraz studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po akceptacji Rady Miasta Kielce i przyjęciu stosownej uchwały powołującej Panią Marzenę Bzymek na stanowisko Skarbnika Miasta, nowa Skarbnik swoje obowiązki obejmie z dniem 1 października 2022 r.

Powrót na początek strony