Prezydent Kielc dziękuje radnym za akt solidarności

Prezydent Kielc dziękuje radnym za jednomyślne przyjęcie zgłoszonej przez niego inicjatywy odwołania tegorocznego Święta Kielc, a także za pozytywne rozważenie propozycji udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, który jest organem prowadzącym szpitala na Czarnowie. Kwota 230.000 zł  zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa.

W imieniu Prezydenta Kielc projekty dwóch uchwał w tych sprawach przedstawił na sesji w dniu 23.04.2020 r. Sekretarz Miasta. - Intencją pana Prezydenta jest, aby środki, które zostały zabezpieczone w budżecie na Święto Kielc, zostały przekazane na rzecz medyków, walczących na pierwszej linii z epidemią Covid-19, ze wskazaniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - podkreślił Szczepan Skorupski.

- Z uwagi na stan epidemii koronawirusa, podjęcie uchwał w sprawie odwołania obchodów Święta Kielc oraz udzielenia pomocy finansowej na walkę z epidemią, było wyjątkowo zasadne. Dziękuję za zrozumienie oraz integrację w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Doroczne Święto Miasta jest wydarzeniem dedykowanym wszystkim kielczanom. Rezygnacja z obchodów na rzecz wsparcia medyków w walce o zdrowie mieszkańców, to piękny gest solidarności -  podkreśla prezydent Bogdan Wenta.

- Chcemy, aby to medycy zdecydowali, co jest im najbardziej potrzebne w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i na co przeznaczyć przekazane przez Miasto środki finansowe. Zostanie to określone w porozumieniu, jakie podpiszemy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego - poinformował Sekretarz Miasta.

Powrót na początek strony