Prezydent Kielc z wotum zaufania i absolutorium

Rada Miasta Kielce udzieliła Prezydentowi Bogdanowi Wencie wotum zaufania i absolutorium.

Kieleccy radni przyjęli Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2021 i tym samym udzielili wotum zaufania prezydentowi Kielc. Za udzieleniem wotum zagłosowało 19 radnych, dwoje było przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu, a troje rajców nie wzięło udziału w głosowaniu.

Zobacz "Wystąpienie Prezydenta Kielc Bogdana Wenty w trakcie sesji absolutoryjnej"

Kieleccy radni opowiedzieli się również za przyznaniem prezydentowi Kielc absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Za jego udzieleniem było 18 radnych, czworo wstrzymało się od głosu, a troje radnych nie oddało głosu.

 

Zapis transmisji z sesji absolutoryjnej

Powrót na początek strony