Proekologiczny projekt SP 27

Szkoła Podstawowa NR 27 po raz 10. uczestniczy w ogólnopolskim projekcie badawczym „Postaw na słońce”.

Podopieczni z dużym zaangażowaniem realizują zadania konkursowe, w poprzednich edycjach uczniowie dwukrotnie zajmowali drugie miejsce w  II etapie.

„Postaw na słońce” to ogólnopolski projekt edukacyjny o odnawialnych źródłach energii Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o mikroinstalacjach OZE, ze szczególnym naciskiem na fotowoltaikę, która pozwala przetworzyć energię słoneczną na elektryczną.

W roku szkolnym 2023/2024 w realizację włączyli się uczniowie klasy 7d w składzie:  Wojciech Stolarczyk, Oliwier Giemza, Michał Potocki, Igor Sańpruch, Maksymilian Horyń, Maciej Krawczyk oraz Franciszek Pisarczyk. Koordynatorem szkolnym projektu jest p. Małgorzata Drdzeń – nauczyciel fizyki, a nauczycielem wspomagającym pracę zespołu jest p. Beata Lubas - nauczyciel chemii.

Zespół Skąpani w Słońcu po zalogowaniu się na stronie organizatora, wzorowo wykonuje zadania  i w terminie przesyła raporty.

W ramach realizacji II etapu projektu uczniowie przeprowadzili akcje promującą Odnawialne Źródła Energii, które zostały objęte honorowym  patronatem Prezydenta Miasta Kielce. Na promocję składało się m. in. przeprowadzenie ankiety na temat Odnawialnych Źródeł Energii (w szkole- 17.05.2024 r., oraz  w centrum Kielc- 16.05 - 20.05.2024 r.) W ankiecie wzięło udział ok. 150 osób. Zdecydowana większość  ankietowanych – 85%, wie czym są OZE, aż 68 % nie jest za całkowitym zastąpieniem paliw kopalnianych, 89% uważa, że fotowoltaika ma pozytywny wpływ na środowisko

Przeprowadzono również sondę uliczną wśród mieszkańców Kielc na temat OZE i fotowoltaiki, w której wzięło udział 15 osób. 89% zapytanych wiedziała, co znaczy skrót OZE, każdy z zapytanych potrafił wymienić korzyści wynikające z zastosowania fotowoltaiki.

Ponadto uczniowie rozprowadzali ulotki, a zespół Skąpani w słońcu miał w Radiu Kielce wywiad na temat projektu i promocji wśród mieszkańców Kielc. 

W ramach podsumowania działań promujących OZE przez zespół Skąpani w słońcu zaplanowane zostały warsztaty ekologiczne na 22.05.2024 r., na które w formie elektronicznej zaproszeni zostali rodzice, nauczyciele i uczniowie szkół kieleckich podstawowych i ponadpodstawowych .

Powrót na początek strony