Program „Dobry Start”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022, obsługę programu „Dobry Start” przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie przyznawał i wypłacał świadczenie. Do tej pory było to zadanie gminnych i powiatowych organów.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie na wskazane we wniosku konto bankowe.

 

Wnioski do ZUS można złożyć online: 

  • z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Empatia,
  • przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłatę mogą złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach programu rodzice/opiekunowie - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego uczniom uczącym się w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Powrót na początek strony