Program „Opieka Wytchnieniowa” wspiera opiekunów osób i dzieci niepełnosprawnych

Członkowie rodzin lub osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą korzystać z programu „Opieka Wytchnieniowa". Miasto Kielce na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej uzyskało dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości ponad 7 milionów złotych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpatruje wnioski na bieżąco do czasu wyczerpania środków finansowych.

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi wymaga całodobowego poświecenia. Opiekunom trudno znaleźć czas dla siebie. Dzięki ministerialnemu programowi osoby chore mają zapewnioną kilkugodzinną fachową pomoc, a rodziny mogą zaznać chwilę wytchnienia.

Pani Anna Lopaszkowa wspiera rodzinę w opiece nad starszym małżeństwem. - Pani Marianna i Pan Jerzy potrzebują stałej pielęgnacji. Syn opiekuje się rodzicami od popołudnia i przez całą noc, on właściwie nie śpi. W ciągu dnia on idzie się przespać, a ja przychodzę i zastępuję go. Przy chorych trzeba być cały czas. Trzeba ich nakarmić, wykonać toaletę, zdjąć z łóżka. Opieka tak jak w szpitalu, a nawet bardziej wyczerpująca, bo spada ma barki tylko jednej osoby – podkreśla opiekunka Anna Lopaszkowa.

- Celem „Opieki Wytchnieniowej” jest wsparcie opiekunów jak również członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w formie czasowej, doraźnej opieki nad tą osobą niepełnosprawną – mówi Katarzyna Gonciarz, zastępca kierownika Działu Usług MOPR w Kielcach.

Miasto Kielce na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej uzyskało dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości ponad 7 milionów złotych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpatruje wnioski na bieżąco do czasu wyczerpania środków finansowych.

- Program jest bardzo korzystny dla opiekunów i członków rodzin ponieważ jest on bezpłatny dla tych osób bez względu na dochód - podkreśla Katarzyna Gonciarz, zastępca kierownika Działu Usług MOPR w Kielcach.

Program „Opieka Wytchnieniowa” realizowany jest w dwóch formach: opieka nad chorym w domu oraz w ramach całodobowego pobytu w placówce opiekuńczej do 14 dni. W ramach przyznanej dotacji Miasto Kielce planuje objąć wsparciem 800 osób.

Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia do programu dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pod numerem telefonu: 41 331 25 24 wew. 257.

Powrót na początek strony