Projekt edukacyjny „Dziś uczeń – jutro student!”

Uczniowie ostatnich klas świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych, przygotowujący się do podjęcia studiów wyższych będą mogli wziąć udział w projekcie edukacyjnym „Dziś uczeń – jutro student”.

Projekt został przygotowany z inicjatywy wicemarszałek Renaty Janik przez Politechnikę Świętokrzyską, we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Do współpracy zostało zaproszone m.in. Miasto Kielc. Prezydent Kielc Bogdan Wenta wziął udział w spotkaniu poświęconym szczegółom przedsięwzięcia.  

- Bardzo dziękuję za zaproszenie Miasta Kielce do partnerstwa przy tej inicjatywie. Już dzisiaj deklaruję nasz udział w pracach nad jej realizacją. To bardzo ciekawa i potrzebna inicjatywa. Słyszymy, że założeniem jest organizacja wielu różnorodnych działań realizowanych bezpośrednio przez nauczycieli akademickich na naszych uczelniach. Wszyscy zapewne dostrzegamy wiele korzyści tego rozwiązania. To przede wszystkim możliwość zniwelowania różnic w poziomie przygotowania uczniów szkół ponadpodstawowych do studiów oraz okazja do prezentacji oferty edukacyjnej uczelni – mówi Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Projekt będzie skierowany do uczniów uczęszczających do liceów, techników i szkół branżowych II-stopnia, w szczególności do uczniów z obszarów wiejskich. Celem działań jest przygotowanie młodzieży do kontynuowania edukacji na uczelniach wyższych, szczególnie w województwie świętokrzyskim. Planowane są m. in. zajęcia praktyczne na uczelniach wyższych laboratoria, warsztaty, seminaria, zajęcia z pracownikami naukowymi) oraz dodatkowe lekcje, prowadzone przez wykładowców akademickich. Ich tematem będą głównie przedmioty związane z naukami technicznymi, przyrodniczymi, inżynierią i matematyką. Uzupełnieniem zajęć będzie doradztwo zawodowe i edukacyjne.

Projekt powinien przyczynić się do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania naukami ścisłymi, a także do zniwelowania deficytów wiedzy, utrudniających młodzieży rozpoczęcie nauki na uczelniach technicznych lub na kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Oczekiwanym efektem jest wzrost liczby studentów ww. kierunków w naszym regionie, zaś długofalowo – wejście dobrze wykształconych fachowców na świętokrzyski rynek pracy.

Przewidywane dofinansowanie do ww. projektu, pochodzące z nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027", ma wynieść ok. 15 mln EUR, tj. ponad 65 mln PLN. Planowanym liderem przedsięwzięcia będzie Politechnika Świętokrzyska, wspierana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Planowany termin rozpoczęcia projektu „Dziś uczeń – jutro student!” to wrzesień 2023 r. Przedsięwzięcie ma być realizowane do końca 2027 r.

Powrót na początek strony