Projekt "Obice": spotkanie prezydenta Kielc i burmistrzów Morawicy oraz Chmielnika

Spotkanie Obice 1.jpg

Dzisiejsze spotkanie prezydenta Kielc oraz burmistrzów Morawicy i Chmielnika to kolejny krok w celu przygotowania tzw. mapy drogowej projektu „Obice”.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy rozmawiano na temat zagospodarowania terenów w Obicach oraz perspektyw zmiany ich przeznaczenia na cele inwestycyjne. Przyjęto również harmonogram wspólnych działań, które sprawią, że tereny nabiorą rozwojowego charakteru. Jednym z nich będzie konieczność zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze obu gmin.

By zaoferować inwestorom tereny przygotowane pod duże inwestycje, potrzebne będzie także określenie sposobu skomunikowania działek poprzez drogi publiczne, uzbrojenie terenu w infrastrukturę sieciową (m.in. kanalizację, wodociąg, energię elektryczną czy gaz), jak również wcześniejsze uregulowanie kwestii stanu prawnego poszczególnych działek, przeznaczonych początkowo pod budowę portu lotniczego, które mogą zostać wykorzystane jako strefa inwestycyjna.

Nad opracowaniem aktywizacji i zagospodarowania terenu będzie pracował zespół roboczy pod przewodnictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w skład którego wejdą także pracownicy Urzędu Miasta Kielce i przedstawiciele gmin Morawica oraz Chmielnik.

Spotkanie Obice 2.jpg

Istnieją szanse uzbrojenia przynajmniej części tego terenu w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Jeśli kwestie prawne zostaną uregulowane w ciągu najbliższych dwóch lat, można brać pod uwagę możliwość pozyskania środków z nowego programu regionalnego na lata 2021-27 na przygotowanie terenów w Obicach pod strefę inwestycyjną.

W piątkowym spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy Prezydenta Kielc i było następstwem wtorkowych ustaleń z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, wzięli udział: Marian Buras, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica oraz Paweł Wójcik, Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik, Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce oraz Bożena Szczypiór, Zastępca Prezydenta Kielc

Powrót na początek strony