Projekt "Zjednoczeni poprzez trudną historię"

W dniach 14 - 19 września 2010 w Kielcach odbywał się zorganizowany przez Referat Współpracy z Zagranicą projekt zatytułowany "Zjednoczeni poprzez trudną historię" skierowany do młodzieży z miast partnerskich Kielc.

 

Projekt kładł szczególny nacisk na pogłębianie relacji partnerskich, budowanie przyjaźni na bazie pozytywnych doświadczeń. Spotkania zakładały szczerą, odważną rozmowę o naszej wspólnej, często tragicznej, europejskiej przeszłości.

Uczestnikami wydarzenia, trwającego sześć dni, była zainteresowana historią m.in. młodzież szkolna z Budapeszt Csepel.

Więcej nt projektu:

http://www.um.kielce.pl/pl/wspolpraca_z_zagranica/projekty/zjednoczeni_poprzez_trudna_histo/

Powrót na początek strony