Promnik wznawia dostawy odpadów komunalnych

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku informuje, że w dniu 11 maja zakończy przetwarzanie dostarczonych w zeszłym tygodniu odpadów i od wtorku 12 maja 2020 r. wznawia odbiory odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku.

W ubiegłym tygodniu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku na linię sortowniczą dostarczono blisko 1500 Mg (ton) odpadów komunalnych.

Powrót na początek strony