Propozycja rezolucji Rady Miasta

Rada Miasta nie wyraziła zgody na przyjęcie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu: "Rezolucji Rady Miasta Kielce w sprawie szybkiego zakończenia prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi Unii Europejskiej na lata 2021-2027".

11 radnych zagłosowało za, 11 przeciw, zaś 2 rajców wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie uczestniczył ponadto jeden radny.

Z inicjatywą przyjęcia rezolucji wystąpił Prezydent Miasta Kielce.

- Mam głęboką nadzieję, że mimo politycznych podziałów, będziemy potrafili przemówić w tej kluczowej dla rozwoju Kielc sprawie wspólnym głosem - podkreślał, w trakcie piątkowego wystąpienia, Prezydent Bogdan Wenta.

Pełna treść dokumentu dostępna na kolejnej stronie.


Rezolucja Rady Miasta Kielce

w sprawie szybkiego zakończenia prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi Unii Europejskiej na lata 2021-2027

My, radni miasta Kielce zwracamy się w imieniu mieszkańców, którzy powierzyli nam mandat do reprezentowania ich interesów, do Prezesa Rady Ministrów jako przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej w Radzie Europejskiej oraz do wszystkich członków Parlamentu Europejskiego, szczególnie tych wybranych w okręgu małopolsko - świętokrzyskim, o jak najszybsze przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Od Państwa zaangażowania i gotowości do wypracowania kompromisowych rozwiązań zależy przyszłość naszego miasta. Wierzymy, że w najbliższych tygodniach uda się wspólnie wypracować w Unii Europejskiej takie stanowisko, które będzie zaakceptowane przez wszystkie państwa w Radzie Europejskiej oraz przez zdecydowaną większość w Parlamencie Europejskim.

Taki kompromis będzie dopiero początkiem prac nad uruchomieniem programów wykorzystujących środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczasowe programy dobiegają końca, nie ma już możliwości ubiegania się o nowe dotacje, powstaje tym samym luka w możliwości finansowania strategicznych inwestycji dla Kielc.

Dystans w rozwoju miasta od europejskiej średniej jest wciąż na tyle duży, że nie możemy pozwolić sobie na żadną zwłokę, a każdy miesiąc opóźnienia w uruchomieniu funduszy działa na niekorzyść mieszkańców.

Kielczanie w zdecydowany sposób opowiedzieli się za członkostwem Polski w Unii Europejskiej. W referendum z maja 2003 r. było za tym aż 84 procent głosujących. Wypowiedzieli się tym samym za realizacją podstawowych wartości, dla których urzeczywistnia się integracja europejska.

Miasto Kielce korzystało jako samorząd ze wsparcia funduszy strukturalnych od samego początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do chwili obecnej rozpoczęto lub zakończono 365 projektów, na które pozyskaliśmy z budżetu Wspólnoty 1 miliard 660 milionów złotych bezzwrotnego wsparcia.

Dzięki temu możliwe było realizowanie inwestycji wartych 2 miliardy 540 milionów złotych. To środki, które trafiły bezpośrednio do samorządu miasta, nie uwzględniają pieniędzy pozyskanych przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe czy inne jednostki samorządu funkcjonujące na terenie Kielc.

Dzięki wsparciu uzyskanemu w pierwszych latach członkostwa powstał stadion piłkarski przy ulicy Ściegiennego - pierwszy taki nowoczesny obiekt sportowy w Polsce. W kolejnych latach udział środków europejskich wzrastał do tego stopnia, że obecnie trudno wymienić dużą publiczną inwestycję w mieście, która zbudowana zostałaby bez takiego wsparcia.

Do najważniejszych osiągnięć należy rewitalizacja Rynku i Placu Najświętszej Panny Marii w centrum miasta, przebudowa układu komunikacyjnego z Rondem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i ulicą Przemysława Gosiewskiego, kupno ekologicznych autobusów dla komunikacji miejskiej, budowa mini dworców na osiedlach, Centrum Kongresowe i hale wystawiennicze Targów Kielce, infrastruktura Kieleckiego Parku Technologicznego. W ostatnich miesiącach dołączyły do tego modernizacja Dworca Autobusowego, dzięki której mogło powstać Kieleckie Centrum Komunikacyjne i Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik.

Dzięki funduszom z UE prowadzimy przebudowę ulicy Wincentego Witosa i Zagnańskiej, zbudowana zostanie także nowa siedziby dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

Potrzeb inwestycyjnych jest jednak wciąż znacznie więcej. Chcemy poprawiać infrastrukturę drogową na peryferiach miasta, modernizować kolejne obiekty edukacyjne, oczekujemy na możliwość budowy wschodniej obwodnicy miasta, rewitalizację ulicy Bodzentyńskiej, odnowienie obiektu dawnej synagogi. Potrzebujemy wsparcia przy zielonej transformacji miasta, dofinansowania do wymiany pieców węglowych i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Wymieniamy inwestycje, w które bezpośrednio zaangażowane było miasto Kielce, ale dzięki zaangażowaniu innych podmiotów powstało ich znacznie więcej - gmach Filharmonii Świętokrzyskiej, infrastruktura dydaktyczna i naukowa Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, nowe budynki i wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Szpitala św. Aleksandra, wkrótce powstaną laboratoria Głównego Urzędu Miar - obiekty, które w zdecydowany sposób pomagają w rozwoju miasta i służą jego mieszkańcom. Uczniowie, studenci  wykładowcy korzystali z programu Erasmus, dzięki niemu w mieście pojawiło się też wielu obcokrajowców, którzy stawali się po powrocie prawdziwymi ambasadorami Kielc jako gościnnego i przyjaznego miasta.

Nie wyobrażamy sobie, żeby podobnych środków w najbliższych latach mogło zabraknąć. Czekamy na ich szybkie uruchomienie, bo mamy świadomość, że dzięki nim jesteśmy w stanie lepiej służyć mieszkańcom i poprawiać komfort ich życia.

Unia Europejska to nasze wspólne dobro, projekt, w który zaangażowani jesteśmy wszyscy, bez względu na osiągany dochód, wyznawane poglądy polityczne i światopogląd. To konstrukcja oparta na kompromisie i zdolności do wspólnego mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata. Potrzebujemy jej dla Kielc także na najbliższe lata.

Powrót na początek strony