Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego z wizytą w Kielcach

W Kielcach goszczą przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wizyta ma związek z trwającą procedurą ubiegania się Miasta Kielce o kredyt na finansowanie infrastruktury miejskiej i regionalnej projektów przewidzianych do realizacji w ramach nowej pespektywy unijnej na lata 2021-2027.

Jak poinformował prezydent Bogdan Wenta, po raz pierwszy ze środków EBI Miasto Kielce korzystało finansując, w łącznej kwocie 250 mln zł, głównie wkłady własne na projekty realizowane w ramach perspektywy unijnej 2014-2021. Kredyt został uruchomiony w latach 2017-2021. - Dzięki temu udało nam się zrealizować 68 zadań inwestycyjnych, w tym np. ważne inwestycje drogowe - przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73. Rozbudowany został wówczas ciąg ulic Zagnańskiej i Witosa oraz wybudowano nowe połączenie ul. Witosa z ul. Radomską – wymienił prezydent. Przypomniał także inną ważną inwestycję – rozbudowę ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego.

Podczas spotkania przedstawiciele wydziałów UM oraz jednostek miejskich przedstawili projekty, które w nowej perspektywie chcą dzięki unijnemu wsparciu zrealizować.

Właścicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), z siedzibą w Luksemburgu, są państwa członkowskie UE. EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na terytorium UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE.

Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty.

Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej, m.in. w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz wspierania działań w dziedzinie klimatu.

Powrót na początek strony