Przedstawiciele Winnickiej Rady Miejskiej w Kielcach

Delegacja z ukraińskiego obwodu winnickiego gości w Kielcach. Podczas dwudniowej wizyty (26 i 27 lutego) goście spotkali się z prezydentem Kielc Bogdanem Wentą oraz wzięli udział m.in. w XXI. Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.

Obwód winnicki reprezentowali urzędnicy zajmując się gospodarką odpadami i ochroną środowiska: Oleksandr Piszczyk, wiceprzewodniczący Administracji Państwowej Obwodu Winnickiego, Mykoła Formanjuk, zastępca Mera Winnicy (odpowiedzialny za usługi i gospodarkę komunalną, budownictwo, transport, sytuacje kryzysowe), Andrij Oczeretny, zastępca Mera Winnicy (odpowiedzialny m.in.  za sferę gospodarczą, budżet, współpracę zagraniczną, promocję).

Celem wizyty było poznanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim, udział w XXI. Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH oraz spotkania z przedstawicielami z branży ochrony środowiska.

W ramach pobytu goście zwiedzili Elektrociepłownię Kielce, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku i Oczyszczalnię Ścieków w Sitkówce.

Powrót na początek strony