Przewodnik po reklamach

Zasady i warunki zamieszczania reklam i szyldów w miejskiej przestrzeni prezentuje „Przewodnik”, który przygotował Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta. Dokument pozwala w przystępny i szybki sposób zapoznać się z nowymi regulacjami.

21 kwietnia 2022 r. Rada Miasta Kielce przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwała „krajobrazowa”). Wszystkie nowe tablice reklamowe, w tym szyldy, muszą bezwzględnie spełniać przepisy zawarte w uchwale, która weszła w życie 13 maja 2022 r., zaś tablic już istniejących w dniu wejścia w życie przepisów wyznaczono trzyletni okres dostosowania ich do nowych wymogów, który mija z dniem 13 maja 2025 r. Za usytuowanie szyldu lub reklamy niezgodnych z przepisami ustawa krajobrazowa przewiduje bardzo wysokie kary finansowe.

W celu ułatwienia prowadzenia aktywności reklamowej i promocyjnej na terenie miasta zgodnie z obowiązującą uchwałą krajobrazową Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędy Miasta Kielce opracował i oddaje do dyspozycji opracowany przewodnik (dostępny poniżej).

Poza przewodnikiem, w zakładce załączniki, znaleźć mogą Państwo również treść kieleckiej uchwały krajobrazowej oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego uchylającego niektóre jej przepisy.

Przepisy uchwały różnicują wymogi w wyznaczonych na terenie miasta czterech odrębnych strefach krajobrazowych – dla ustalenia odpowiedniej strefy w danej lokalizacji przydatny jest kielecki geoportal https://gis.kielce.eu – zakładka „Uchwała krajobrazowa” (instrukcja na str. 5 „Przewodnika”).

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. PRZEWODNIK PO KIELECKIEJ UCHWALE KRAJOBRAZOWEJ_SZYLDY REKLAMY.pdf PDF 9.37 MB
2. Dz.U.Woj.Św. z 28.04.2022 r._ poz. 1694.pdf PDF 5.54 MB
3. Dz.U.Woj.Św. z 03.06.2022 r._ poz. 2107.pdf PDF 143.78 KB
Powrót na początek strony