Przez najbliższe dwa lata odbiór odpadów zapewni firma Eneris

Miasto Kielce podpisało umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z terenu miasta. Usługę przez najbliższe dwa lata świadczyć będzie konsorcjum firm ENERIS Surowce S.A. i ENERIS KIELCE Sp. z o.o. Wartość zamówienia wynosi 57 582 360,00 zł brutto i rozpocznie się 1 kwietnia br.

ENERIS to ogólnopolska firma ochrony środowiska specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej i surowcowej.

- Nasza grupa należy do czołówki przedsiębiorstw w swojej kategorii, które zajmują się odbiorem, gospodarowaniem i przetwarzaniem zanieczyszczeń. Współpracujemy z podmiotami z każdej branży, a także instytucjami publicznymi. Korzystamy z nowoczesnych, wydajnych i ekologicznych narzędzi pracy, maszyn i pojazdów. Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą do gospodarowania zanieczyszczeniami i wysoko wykwalifikowanym zespołem specjalistów - zaznacza Grzegorz Szczepanik, dyrektor zarządzający ENERIS Surowce S.A.

Do ogłoszonego w połowie grudnia przez Miasto Kielce przetargu na wywóz odpadów komunalnych z Kielc przystąpiły dwie firmy, przy czym tańszą złożyło konsorcjum spółek Eneris. Opiewała ona na 57,6 mln zł i była o ponad 9 mln zł droższa niż kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie miasta. Podczas styczniowej sesji kieleccy radni zdecydowali o przesunięciu brakujących środków z przeznaczeniem na realizację zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych. Przy czym w tym roku będzie to ok. 3 mln zł. 

- Zgoda radnych na przesunięcie środków w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska pozwoliło nam sfinalizować umowę, a tym samym zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i ciągłość w odbiorze odpadów - mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Do zadań Wykonawcy należy odbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów budowalnych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, transport wszystkich odpadów do Instalacji PGO, wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki, kontenery lub worki, wyposażenie pojemników lub kontenerów w system RFID oraz ich geolokalizację, rejestrowanie wykonywanych czynności oraz wagi odpadów, a także przesyłanie ich przez interfejs wymiany danych. Od mieszkańców ponownie odbierane będą także zużyte opony w ramach objazdowej zbiórki odpadów komunalnych.

Wśród nowych wymagań postawionych firmie Eneris przez Miasto jest obsługa pojemników półpodziemnych. - Z uwagi na duże zainteresowanie spółdzielni oraz powstające nowe lokalizacje z zamontowanymi pojemnikami półpodziemnymi do gminnego systemu włączony został odbiór odpadów komunalnych z tych pojemników z terenów nieruchomości wielorodzinnych - mówi wiceprezydenta Kielc Agata Wojda.

Co ważne, zgodnie z zawartą umową 10 procent posiadach przez firmę Eneris pojazdów jest nisko- i zeroemisyjnych, a połowa całej floty spełnia standard emisji spalin min. euro 5. Ponadto wykonawca posiada bazę transportowo-magazynową na trenie Kielc.

Dokument w piątek, 10 lutego podpisał prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz Grzegorz Szczepanik, dyrektor zarządzający i Maciej Maciejewski, dyrektor ds. kontraktów publicznych ENERIS Surowce S.A. w obecności Anety Boroń, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

 

Powrót na początek strony