Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, mogą skorzystać z dotacji w ramach Programu "Czyste Powietrze". Dofinansowania dotyczą wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Miasto Kielce podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w którego ramach został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, gdzie mieszkańcy mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dotację oraz jego późniejszym rozliczeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach oraz na stronie Urzędu Miasta Kielce w zakładce - Dla Mieszkańca/Programy miejskie

Punkt zlokalizowany jest przy ul. Tadeusza Kościuszki 25, pokój nr 10. Punkt jest czynny dwa razy w tygodniu, w poniedziałek od 12:00 do 17:00 i w środę od 12:00 do 17:00. Kontakt telefoniczny: 573 287 073 w godzinach pracy punktu.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do tej pory w Kielcach złożono 1 513 wniosków o dofinansowanie, zrealizowano 699 przedsięwzięć, a kwota wypłaconych dotacji wyniosła  ponad 11 mln zł.

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” znajduje się na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/
http://wfos.com.pl/
https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

gpkip-czyste-powietrze.jpg

Powrót na początek strony