Pytamy kielczan jaki ma być Budżet Obywatelski

Czy i jak powinien się zmienić sposób podziału pieniędzy na realizację projektów? To tylko jedno z pytań w ankiecie, dotyczącej zmian w regulaminie KBO. Zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami. Wystarczy kilka minut, aby odpowiedzieć na 20 pytań.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom kielczan, Urząd Miasta chce wspólnie z nimi wypracowywać nowy regulamin Budżetu Obywatelskiego. Celem jest m.in. lepsze dostosowanie zasad podziału pieniędzy na realizację pomysłów mieszkańców. Wprowadzenie nowego regulaminu zaplanowano na 2024 rok.

BO Kielce zmieniamy razem

Już od 10 lat, Kielce zmieniają się dzięki zaangażowaniu i głosom mieszkańców. Miasto zrealizowało w tym czasie ponad 200 pomysłów kielczan i wciąż realizuje kolejne. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstały nowe boiska oraz wiele miejsc aktywności i wypoczynku. Na osiedlach pojawiło się więcej zieleni, a mieszkańcy mogli wspólnie spędzać czas na spotkaniach i warsztatach.

W 2022 roku na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono 8 mln zł, które podzielono na cztery kategorie projektów: inwestycyjne duże i małe, nieinwestycyjne i „zielone”.                          

Zmiana przepisów ustawy o samorządzie gminnym umożliwia podział pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów w inny sposób niż dotychczas. Część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy, może być podzielona na pule obejmujące całość miasta i jego części. Z zaznaczeniem, że nie muszą to być całe osiedla, ale wyodrębnione na potrzeby budżetu obywatelskiego obszary miasta. Pozostaje możliwość podziału pieniędzy na kategorie projektów.

Czekamy na opinie

Na platformie IDEA KIELCE w serwisie  „Wypowiedz się" została opublikowana ankieta dotycząca Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy mieszkańców Kielc do wyrażenia opinii o dotychczasowych edycjach KBO, a także do wypowiedzenia się co do przyszłych działań dotyczących zmian w jego funkcjonowaniu. Na opinie czekamy do 24 lutego 2023 r.

Powrót na początek strony