Raben Logistics społecznie zaangażowany w Kielcach

Prezydent Kielc Bogdan Wenta spotkał się z przedstawicielami kieleckiego oddziału firmy Raben Logistics. Podczas spotkania poruszane były tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, działaniami społecznymi firmy realizowanymi na rzecz miasta, jak również ze wspieraniem działań miasta w pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

Firma Raben Logistics od początku wojny na Ukrainie nieodpłatnie realizuje transporty towarów, które Miasto Kielce pozyskuje jako wsparcie dla Winnicy - miasta partnerskiego Kielc oraz Ukraińców przebywających na terenie Kielc. Ostatnim tego typu transportem był odbiór artykułów higienicznych i czystościowych przekazanych przez firmę Procter & Gamble do magazynu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

- To kolejne wsparcie, które pozyskaliśmy dzięki ofiarności firmy Procter & Gamble, które zgodnie z polityką firmy trafią do potrzebujących obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszego miasta. W chwili obecnej, kiedy pomocowość nie jest już na takim poziomie, na jakim była jeszcze w ubiegłym roku, każda pomoc jest cenna, a tym bardziej, kiedy przybiera taką formę. Podziękowania składam również kieleckiemu oddziałowi firmy Raben, która od miesięcy wspiera miasto, przewożąc nieodpłatnie transporty pomocy humanitarnej dla poszkodowanych przez działania wojenne - mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- Raben poza celami biznesowymi ogromną wagę przykłada do realizacji strategii ESG opartej ochronie środowiska, odpowiedzialnym biznesie oraz wpływie społecznym. Jesteśmy firmą zaangażowaną społecznie, tak chcemy być postrzegani, więc naturalnym jest to, że jeśli to możliwe dzielimy się swoimi zasobami i doświadczeniem w szczytnym celu, oferując transporty charytatywne, organizując akcje edukacyjne czy sadząc drzewa - mówi Adam Grzegolec, kierownik kieleckiego oddziału firmy.

Dobrą praktyką firmy Raben w Kielcach była m.in. organizacja eko-eventu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju przy partnerskim wsparciu Urzędu Miasta Kielce oraz przekazanie środków na aranżację i nasadzenia roślin w nowej przestrzeni Ogrodu Botanicznego w Kielcach, czyli w tzw. Ogrodzie Śródziemnomorskim. 

W spotkaniu obok prezydenta i przedstawicieli firmy Raben udział wzięli dyrektor Kancelarii Prezydenta Sławomir Stachura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Magdalena Gościniewicz oraz Pełnomocnik prezydenta miasta Kielce ds. działań miasta na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny.

Powrót na początek strony