Rada Miasta Kielce podjęła decyzję

Każdy samorząd w Polsce posiada dwa najważniejsze źródła dochodów – udział w podatku PIT i CIT oraz środki z podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości. Decyzje władz centralnych, których skutkiem jest ograniczanie wpływów z PIT’u przy jednoczesnym wzroście wielu kosztów funkcjonowania miasta, w tym m.in. związanych ze znacznym, tj. blisko 43%, wzrostem minimalnego wynagrodzenia w stosunku do 2022 roku, zmusza włodarzy miast do podejmowania trudnych decyzji.

Mając na uwadze odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie miasta, w tym również za jego finanse, Prezydent zdecydował się przedłożyć Radzie Miasta Kielce projekt uchwały podnoszącej podatek od nieruchomości. Propozycja zakładała wzrost podatku o 15%, czyli o podany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik inflacji (tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półrocza 2022 r.). Rozwiązanie takie mogło wspomóc planowany na 2024 rok budżet miasta kwotą 16,5 mln zł. Niestety, podczas dzisiejszej sesji tj. 9 listopada 2023 r. propozycja Prezydenta została odrzucona głosami większości radnych.

Decyzja Rady może nieść za sobą niekorzystne skutki dla miasta i jego finansów – ograniczenie wydatków na bieżącą działalność miasta związaną m.in. z utrzymaniem dróg, doraźnymi pracami interwencyjnymi, działaniami opieki społecznej, mniejszymi środkami dla placówek oświatowych czy miejskich instytucji kultury. W istotnym stopniu wpływa również na prace nad konstruowaniem budżetu miasta na 2024 rok.

 

W ocenie propozycji uchwały należy posłużyć się przykładami, które w możliwie najlepszy sposób pokazują konkretne wartości:

  1. Właściciela mieszkania o powierzchni 60 m2 i udziale w gruncie 28 m2

wartość podatku za 2023 r. - 63 zł

wartość podatku za 2024r. – 73 zł

wzrost– 10 zł rocznie / 83 gorsze w skali miesiąca

 

  1. Działalność gospodarcza w budynku o powierzchni 100 m2
    i gruncie 250 m2

wartość podatku za 2023 r. – 2.973 zł

wartość podatku za 2024r. – 3.418 zł

wzrost– 445 zł rocznie / 37 zł w skali miesiąca

 

Najwyższy wzrost przychodu z tytułu podatku od nieruchomości pochodziłby od największych, czyli np. galerii handlowej. Przy budynku o powierzchni 92.000 m2 i gruncie 57.000 m2 zmiana podatku to wzrost z 2.559.970 zł na 2.943.880 zł, czyli 383.910 zł za rok, co daje 31.993 zł w skali miesiąca.

Jednocześnie przypomnieć należy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Miasto Kielce chce kontynuować politykę wspierania przedsiębiorców z niektórych branż poprzez pozostawienie stawek preferencyjnych, które nadal będą niższe nawet o 70 % od stawek podstawowych. Utrzymujemy także zmniejszone stawki za grunty zlokalizowane na terenie ochrony pośredniej, w granicach "obszaru A" - ograniczonej zabudowy, w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon do kwoty 0,29 zł od 1 m2 powierzchni w wysokości 50% stawki podstawowej.

Powrót na początek strony