"Razem bezpieczniej". Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z rządowego programu

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach rozpoczął procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”. Termin graniczny składania wniosków - do 15 września 2022 r. (decyduje data wpływu).

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Podział rezerwy celowej budżetu państwa przedstawia się następująco:

• Cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – 11 000 000 zł;
• Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania – 1 000 000 zł.

Wzory dokumentów i informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - w zakładce programowej „Razem bezpieczniej” pod adresem: (http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/programy/8058,quotRazem-bezpieczniejquot.html.

Powrót na początek strony