Razem przeciw przemocy w rodzinie. Trwa 16. edycja kampanii "Biała wstążka"

Po raz 16. rozpoczęła się kampania społeczna „Biała Wstążka”. W tym roku przebiega ona pod hasłem „Razem przeciw przemocy w rodzinie”. Podczas uroczystej inauguracji wydarzenia wręczone zostały wyróżnienia „Lider Dobrych Praktyk”, statuetka „Biała wstążka” oraz podziękowania dla osób, które mają wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Inauguracja odbyła się w poniedziałek, 28 listopada, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Kielce.

- Po kilku latach wróciliśmy do Urzędu Miasta, żeby pokazać, że jesteśmy razem. Wierzę, że to spotkanie zacieśni nasze relacje – przekonywała Grażyna Pisarczyk, koordynator kampanii „Biała wstążka”.

„Biała wstążka” ma symbolizować zobowiązanie do przerwania milczenia w sprawie przemocy w rodzinie i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

- Dziękuję wszystkim organizacjom, które zajmują się tym niełatwym tematem. Niestety przemoc ciągle istnieje, a nierzadko sami stajemy się jej świadkami. Nie bądźmy wobec niej obojętni – mówi prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Tradycyjnie, podczas inauguracji kampanii wręczono nagrody i wyróżnienia osobom, które swoją codzienną pracą przyczyniają się do przeciwdziałania przemocy oraz pomocy pokrzywdzonym. Statuetkę „Biała wstążka” otrzymał w tym roku Mateusz Gadawski, pracownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce.

Podobnie jak w przypadku ubiegłych edycji, organizatorzy wyróżnili także za aktywny udział i osiągnięcia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Kielc tytułami Liderów Dobrych Praktyk i Super Lidera.

Liderzy Dobrych Praktyk:

  1. Konrad Jarząb – dzielnicowy Komisariatu Policji III Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
  2. Adam Jończyk – kurator zawodowy rodzinny Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
  3. Dariusz Kucharski – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
  4. Monika Majkowska – pedagog Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach
  5. Marzena Nowak – pracownik socjalny Rejonu Opiekuńczego „Centrum” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
  6. Sylwia Przysucha – pracownik socjalny Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
  7. Agnieszka Stoińska – pedagog, specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce
  8. Kamil Stodulski - dzielnicowy Komisariatu Policji IV Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
  9. Jacek Wawrzycki - dzielnicowy Komisariatu Policji I Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
  10. Iwona Widłak – pedagog, inspektor w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Tytuł Super Lidera otrzymał Tomasz Bochnacki, pracownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce.

Kampania „Białej wstążki” potrwa do 10 grudnia br. W tym czasie zorganizowane zostaną m.in. szkolenia, zajęcia profilaktyczne i warsztaty, przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

Pełny program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.

Powrót na początek strony