„Razem przeciw przemocy w rodzinie”

Rozpoczęła się kampania społeczna „Biała Wstążka”. Noszenie jej symbolu jest zobowiązaniem do przerwania milczenia w sprawie przemocy w rodzinie i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Prezydent Miasta Kielce i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zapraszają w poniedziałek, 28 listopada na uroczystą inaugurację 16. edycji Kampanii, która przebiega pod hasłem: „Razem przeciw przemocy w rodzinie”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Kielce.

Podczas wydarzenia wręczone zostaną wyróżnienia „Lider Dobrych Praktyk”, statuetka „Biała wstążka” oraz podziękowania dla osób, które mają wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Program konferencji:
10.00 Inauguracja XVI Kampanii społecznej „Biała wstążka”.
Wręczenie statuetki „Biała wstążka”, wyróżnień „Lider Dobrych Praktyk”, podziękowań. Prezentacja działań Gminy Kielce w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - fotorelacja.
11.00 „Dziecko krzywdzone - szpitalna rzeczywistość” – mgr Iwona Widłak, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
11.30 Problem przemocy i zachowań agresywnych z perspektywy praktyki szpitala psychiatrycznego – dr Hubert Dąbrowski, Oddział Psychiatryczny Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach.
12.00 Ewolucja prawa przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dr Grzegorz Wrona, adwokat, specjalista, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
13.00 Interdyscyplinarne spotkanie przy kawie.

Organizatorzy: Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Planowane działania w czasie trwania akcji XVI Kampanii społecznej „Biała wstążka” 25 listopada – 10 grudnia

● „Szkoła dla Rodziców” - zajęcia grupowe w każdy wtorek w godz. 16.30-20.00 (grupa zamknięta).
● Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zajęcia grupowe w każdy piątek, w godz. 15.30-19.30 (Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce, ul. Wiśniowa 3, tel. 41 362 89 73).
● Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie (grupa zamknięta).

● Dyżury w Telefonach Zaufania – 195 13 Miejski TZ „Stop przemocy” (całodobowo), 195 25 TZ w kryzysach emocjonalnych (całodobowo), 41 368 18 74 TZ w sprawach rodzinnych (dyżury pełnią: specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR).

● Konsultacje specjalistyczne:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce ul. Wesoła 51, I p. Sektor C. pok. 113-122, tel. 41 368 18 67.
Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie Kielce, ul. Olkuska 18, tel. 41 366 10 52.
Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Kielce, ul. Wiśniowa 3, tel. 41 362 89 73.

● Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla profesjonalistów działających w Gminnych Zespołach Interdyscyplinarnych.
Miejsce: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce,
ul. Wesoła 51, I p. Sektor C. pok. 113-122 , tel. 41 368 18 67
Terminy: 09 i 16.12.2022 r. w godz. 09.00 – 13.00 i 11.00-14.00.

● Cykl zajęć szkoleniowych wzmacniających kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

● Szkolenia dla 118 pracowników socjalnych MOPR Kielce, pn.:
Praca z osobami doznającymi przemocy w rodzinie.
Praca z osobami stosującymi przemocy.
Procedura „Niebieskie Karty” w praktyce.

Szkolenia prowadzą specjaliści SOW Kielce: Anna Hajduk, Elżbieta Rabiej, Małgorzata Powałkiewicz-Chałupka, Agnieszka Mazur, Edyta Nowak, Andrzej Folfas.

Procedura „Niebieskie Karty” - ujęcie praktyczne dla funkcjonariuszy Policji
Miejsce: Komenda Miejska Policji w Kielcach
Termin: zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem
Szkolenia poprowadzą specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce.

Rola i zadania ochrony zdrowia w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – cykl szkoleń dla przedstawicieli ochrony zdrowia
Miejsce: teren placówek ochrony zdrowia – m.in.: przychodnie „Centrum”
Termin: zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem danej placówki
Szkolenia poprowadzą specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce.

Terapeuci uzależnień w procedurze „Niebieskie Karty”
Miejsce: teren placówek lecznictwa odwykowego
Termin: zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem danej placówki
Szkolenia poprowadzą specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce.

● Przemoc na randce – zajęcia warsztatowe na uczelni poprowadzą studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z kierunku Praca socjalna, ul. Krakowska 11
Termin: listopad – grudzień 2022.

● Przemoc w rodzinie – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z kieleckich placówek oświatowych:
- II LO im. J. Śniadeckiego
- Szkoła Podstawowa nr 25
- Szkoła Podstawowa nr 39
Terminarz zajęć uzgadniany jest z placówką. Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce.

 ● Kampania informacyjna o procedurze „Niebieskie Karty”
Zajęcia profilaktyczne pt. VETO wobec przemocy” dla wybranych klas IV-VIII
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2, im. Marii Konopnickiej w Kielcach
Terminarz: ustala placówka oświatowa
Kontakt: Hanna Nosal – pedagog szkolny.

● Razem przeciw przemocy – cykl zajęć profilaktycznych dla dzieci i z udziałem dzieci: konkursy, warsztaty, projekcje filmów, itd.
Terminarz: ustala placówka oświatowa
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 39
Kontakt: Aleksandra Jas - pedagog szkolny
Warsztaty dla dzieci poprowadzą  poprowadzi kadra pedagogiczna SP 39 oraz specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Kielce.

Planowane działania w SP 39:

Konkursy (plastyczny oraz na dżentelmena szkoły). Projekcja filmów edukacyjnych oraz warsztaty na lekcjach wychowawczych.
Pokaz samoobrony dla kobiet, który przygotują uczniowie (pod opieką fachowca) na lekcjach w-f. Nauka piosenek tematem związanych z walką z przemocą. W bibliotece szkolnej powstanie zbiór literatury dotyczący przemocy, oraz sposobów jak sobie z nią poradzić. Powstanie skrzynka „trudnych pytań”, do której uczniowie będą mogli wrzucić pytania, które wstydzą się zadać wprost.

Wstępny terminarz działań:

25.11 - Informacja na stronie szkoły dotycząca Kampanii i zaplanowanych w związku nią działań.
25.11 do 9.11 - Parawan informacyjny o akcji, ozdobiony pracami konkursowymi. Nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły będą nosić  przypięte białe wstążki. Uczniowie na muzyce będą uczyć się  piosenek tematycznie związanych z walką z przemocą. Na lekcjach W-f wprowadzone będą  elementy samoobrony, w klasach 4-8. W bibliotece będzie dostępny stolik z książkami tematycznymi. Przy wejściu do szkoły będzie umieszczona skrzynka „trudnych pytań”. Projekcje filmów plus dyskusje na lekcjach wychowawczych.

25.11 do 2.12 Uczniowie będą głosować na dżentelmena szkoły, poprzez oddanie głosów do skrzynki.
30.11 do 2.12 Dyżury specjalistów.
02.12 Finał akcji w klasach I-III (białe balony i strój).
05.12 Finał akcji w klasach 4-8.

Rozstrzygnięcie konkursu na dżentelmena, oraz konkursu plastycznego na plakat promujący Kampanię „Białej wstążki”. Pokaz umiejętności samoobrony przygotowany dla wszystkich uczniów na sali gimnastycznej. Uczniowie szkoły wyrażają sprzeciw wobec przemocy poprzez noszenie białych wstążek.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Program profilaktyka 2022.doc DOC 68.5 KB
2. XVI Kampania Białej wstążki 2022 historia.doc DOC 54.5 KB
Powrót na początek strony