Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Ruszył nabór wniosków

Pracodawcy z Kielc mogą otrzymać 30 000 złotych refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. MUP będzie przyjmował wnioski od 22 do 31 sierpnia 2022 roku.

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w dniach 22-31 sierpnia 2022 r. pracodawcy będą mogli składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Kwota refundacji kosztów wzrosła o 5 000 zł i obecnie wynosi 30 000 zł.

Wniosek oraz kryteria znaleźć można na stronie internetowej https://mupkielce.praca.gov.pl/-/3628302-refundacja-kosztow-doposazenia-lub-wyposazenia-stanowiska-pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy udzielana jest w szczególności na zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Powrót na początek strony