Rehabilitują wzrok na każdym etapie życia

13 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Niewidomych, którego celem jest przypomnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi. Z tej okazji w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących w Kielcach odbyło się spotkanie mające na celu prezentację form wsparcia prowadzonych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski. W spotkaniu udział wzięli: Wojciech Czajkowski, sekretarz Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski, Jerzy Pióro, pełnomocnik Prezydenta Kielc ds. osób niepełnosprawnych, Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Andrzej Michalski, dyrektor kieleckiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących w Kielcach mieści się przy ul. Czerwonego Krzyża 3. Tu odbywa się rehabilitacja wzroku na każdym etapie życia. Ośrodek zapewnia wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową poprzez wczesną rehabilitację tyflopedagogiczną i społeczną, prowadzenie rehabilitacji podstawowej w zakresie samodzielnego funkcjonowania młodzieży i dorosłych, pedagogizację rodziców i opiekunów osób niewidomych i słabowidzących. Działania ośrodka realizowane są przy wsparciu finansowym Miasta Kielce.

Podczas spotkania Wojciech Czajkowski, sekretarz Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski i dyrektor Ośrodka przedstawił specjalistów pracujących w świętokrzyskim kole PZN. Ponadto przekazał informacje o strukturze organizacji, jej misji i warunkach członkostwa.

- Zależy nam, aby mieszańcy Kielc i województwa świętokrzyskiego wiedzieli o możliwościach wsparcia osób niewidomych i słabowidzących prowadzonych przez Polski Związek Niewidomych. Wspomagamy rozwój dzieci, począwszy od narodzin, poprzez przygotowanie do edukacji, pomoc podczas edukacji i pomoc przy wyborze szkoły. Oferujemy wsparcie w zakresie nauki posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi głośno mówiącymi i powiększającymi, bezwzrokowego wykonywania czynności życia codziennego, orientacji przestrzennej i poruszania się przy pomocy białej laski, a także doradztwo w zakresie ulg komunikacyjnych i pozyskiwania środków na sprzęt specjalistyczny, doradztwo szkolno-zawodowe i wsparcie psychologiczne - mówił Wojciech Czajkowski, sekretarz Zarządu PZN Okręg Świętokrzyski.

W Ośrodku wsparcie udzielane jest dzieciom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub równorzędne z tytułu narządu wzroku oraz dorosłym osobom niewidomym i słabowidzącym legitymującym się znacznym, lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok bądź orzeczeniem równoważnym z terenu Kielc. 

Powrót na początek strony