Reklamy w mieście zostały zinwentaryzowane

System Informacji Przestrzennej Miasta Kielce wzbogaci się o nowe narzędzie. Ponad 15 tys. reklam trafiło do cyfrowej bazy danych przestrzennych 3D. We wtorek zaprezentowano efekty realizacji usługi skaningu miasta.

- To kolejny krok w kierunku uporządkowania reklam i banerów w Kielcach. Najważniejszym było przyjęcie w 2022 roku uchwały krajobrazowej, która wyznaczyła standardy umieszczania m.in. reklam w mieście – przekonuje Bogdan Wenta, Prezydent Kielc.

Przepisy weszły w życie w czerwcu ubiegłego roku. Od tamtego czasu przedsiębiorcy mają trzy lata na dostosowanie istniejącej powierzchni reklamowej do wymagań zapisanych w dokumencie. Nowe narzędzie, jakim będzie dysponował Urząd Miasta Kielce, pozwoli na szybszą i bardziej dokładną kontrolę zaadaptowania do aktualnie obowiązujących przepisów.

 - System Informacji Przestrzennej miasta Kielce rozwijany sukcesywnie od 2009 r., który obejmuje takie moduły jak: Geoportal, Idea Kielce, UlepszaMY Kielce oraz szereg wewnętrznych narzędzi, stanowi wsparcie większości procesów administracyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta. W związku z wyzwaniami postawionymi przed samorządami poprzez nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wejście w życie uchwały krajobrazowej podjęliśmy działania służące rozbudowie Systemu o narzędzia pozwalające m.in. na skuteczną walkę z chaosem reklamowym – tłumaczy Dominika Kowalska z Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City.

Umowę na wykonanie fotorejestracji sferycznej, stanowiącej dokumentację fotograficzną pasa drogi oraz chmury punktów Lidar 3D wraz z dostawą cyfrowej bazy danych przestrzennych 3D reklam, zwaną ewidencją reklam, podpisano w grudniu 2022 roku. Wartość zamówienia wyniosła 116 850 zł brutto.

Pomiary wykonane zostały mobilnym systemem mapowania zainstalowanym na samochodzie osobowym, który w grudniu oraz częściowo w lutym br. wykonywał przejazdy po ulicach naszego miasta.

- Dzięki temu uzyskaliśmy precyzyjną inwentaryzację 3D pasów terenu przyległych do dróg objętych opracowaniem. Dodatkowo powstała szczegółowa ewidencja reklam z kompleksowymi informacjami na temat każdej reklamy np. powierzchnia, lokalizacja, rodzaj, sposób montażu. Pomiar reklam wykonywany jest na podstawie precyzyjnego skaningu laserowego, a jego dokładność jest bardzo wysoka, co pozwala zastąpić wizję terenową – mówi Szymon Ciupa, przedstawiciel firmy SMARTFACTOR.

Uzyskano ponad 43 tys. zdjęć, zinwentaryzowano 15 tys. reklam o łącznej powierzchni 90 787 m2. Z analizy wynika, że średnio na 1 km drogi w Kielcach, objętych skaningiem, przypadają 83 reklamy.

 

Jakie korzyści daje to narzędzie:

 • Łatwy dostęp do aktualnych danych o reklamach w przestrzeni publicznej i obiektach w pasie drogi dla wielu pracowników w jednym systemie
 • Proces zwalczania chaosu reklamowego wspierany wiarygodnymi danymi i prostymi w obsłudze narzędziami
 • Znaczące ograniczenie wizji terenowych
 • Przygotowanie dowodów w postępowaniach administracyjnych w oparciu o wiarygodne dane
 • Odciążenie pracowników samorządowych w kontroli pasa drogowego i przestrzeni miasta
 • Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta
 • Wzrost wpływów do budżetu miasta

Dodatkowo pozyskane dane pozwalają na ich ponowne użycie w takich celach jak:

 • Zarządzanie infrastrukturą drogową
 • Zarządzanie organizacją ruchu
 • Zarządzanie infrastrukturą komunalną
 • Zarządzanie zielenią
 • Inwentaryzacja miejsc parkingowych
 • Identyfikacja barier architektonicznych
 • Urbanistyka
 • Rewitalizacja
 • Wykrywanie samowoli budowlanych (np. nadbudowy)
 • Promocja miasta

W związku z tym do korzystania z narzędzia przeszkoleni zostali także pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska oraz Kancelarii Prezydenta.

 

Dodatkowo w aplikacji „UlepszaMY Kielce” pojawi się nowa kategoria zgłoszeń dedykowanych nielegalnym reklamom.

Powrót na początek strony