Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. „Norwid” najpopularniejszy

W czwartek, 20 lipca szkoły ponadpodstawowe w Kielcach wywiesiły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od piątku, 21 lipca do 27 lipca do godz. 15:00 kandydaci bądź rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych powinni doręczyć oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostali zakwalifikowani kandydaci, o ile nie zrobili tego wcześniej.

Niedostarczenie oryginałów świadectw oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły!

Listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkół zostaną wywieszone 28 lipca br. do godz. 14:00.

W tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych miasto Kielce przygotowało 4382 w 130 oddziałach. Dodatkowe miejsca były w 3 oddziałach w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym oraz 3 oddziałach w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Królowej Jadwigi.

Klasę ósmą w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce skończyło w tym roku 2132 uczniów.

W czasie rekrutacji złożonych zostało 5124 wnioski w I preferencji. Spoza Kielc zgłosiło się 2874 kandydatów.

Najbardziej oblegane było III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida. Jako szkołę pierwszego wyboru wskazało ją 618 uczniów. Na drugim miejscu znalazło się II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego, które jako priorytet wskazało 535 osób, a na trzecim miejscu IV Liceum Ogólnokształcące, która byłą pierwszym wyborem dla 394 uczniów.

Na kolejnych miejscach znalazły się I LO im. S. Żeromskiego, VI LO im. J. Słowackiego, X LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego, V LO im. P. Ściegiennego i VII LO im. J. Piłsudskiego.

Młodzi ludzie najchętniej wybierali kierunki: psychologiczny: biologia, języka angielski i język polski, medyczny: biologia-chemia, pre-IB – przygotowujący do matury międzynarodowej.

Wśród techników najbardziej popularne było Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych, które jako pierwszy wybór wskazało 407 uczniów. Następnie Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych i Technikum nr 11 w Zespole Szkół nr 2. Następnie Technikum nr 5, Technikum nr 6, Technikum nr 1, Technikum nr 3 i Technikum nr 8.

Najchętniej wybierane kierunki to: technik logistyk – klasa mundurowa, technik informatyk i technik programista, technik elektryk, technik fotografii i multimediów.

Spośród szkół branżowych uczniowie najchętniej wybierali: Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 (ZSM) na kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer z elementami trychologii i kosmetyki, Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 (ZSZ1) na kierunku monter sieci i instalacji sanitarnych oraz Branżową Szkołę I stopnia (ZSPS) na kierunku: kucharz.

W trakcie symulacji przydziału kandydatów do poszczególnych klas utworzono dwie dodatkowe klasy: w Technikum nr 11 i X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego.

Po rekrutacji podstawowej w kieleckich szkołach zostało 176 miejsc.

347 osób nie zostało nigdzie zakwalifikowanych.

Postepowanie uzupełniające rozpocznie się 31 lipca br. Szczegóły TUTAJ.

Powrót na początek strony