Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich. Placówki ogłosiły wyniki

W czwartek, 11 sierpnia szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w postępowaniu uzupełniającym. Uczniowie lub ich rodzice od 12 sierpnia do 22 sierpnia do godz. 15:00 mają czas na dostarczenie do szkół, do których zostali zakwalifikowani, oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych na rok 2022/2023 przygotowano łącznie 454 miejsc. Liczba złożonych wniosków podczas rekrutacji wynosiła 667.

Miasto Kielce, aby zapewnić miejsca dla wszystkich kandydatów biorących udział w rekrutacji zwiększyło liczbę miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 556 poprzez utworzenie trzech dodatkowych klas: w VII LO im. J. Piłsudskiego, X LO im. Wybickiego, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

Liczba uczniów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół po rekrutacji uzupełniającej wynosi 116, natomiast wolnych miejsc jest 103 (18 w X LO w klasach mistrzostwa sportowego, 29 w Technikum, 56 w  Branżowych Szkołach I stopnia).

Po ogłoszeniu list przyjętych i nieprzyjętych liczba wolnych miejsc może ulec zwiększeniu.

- Kandydaci nigdzie niezakwalifikowani do szkół ponadpodstawowych w większości zaznaczali we wniosku zbyt małą liczbę klas w szkołach, a posiadane przez nich punkty były niewystarczające, aby ich zakwalifikować do tych klas. Kandydat, aby móc zwiększyć swoje szanse na dostanie się do szkoły ponadpodstawowej powinien na wniosku wybierać jak największą liczbę klas, w jak największej liczbie szkół, im więcej ich zaznaczy, tym większe są jego szanse na dostanie się do szkoły ponadpodstawowej - podkreśla Piotr Łojek, dyr. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Kielce.

Od 12 sierpnia 2022 roku do 22 sierpnia 2022 roku do godziny 15:00 zakwalifikowani kandydaci potwierdzają miejsca w szkołach. Uczniowie składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.

23 sierpnia 2022 r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

Kandydaci niezakwalifikowani od dnia 23 sierpnia 2022 r. będą mogli uzyskać informację o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych (poza systemem elektronicznym). 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wyniki rekrutacji uzupełniającej.pdf PDF 305.47 KB
Powrót na początek strony