Rodziny i sympatycy artylerzystów uczcili ważne wydarzenie w historii Kielc

W Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie poświęcone 100-leciu przybycia do Kielc 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W ramach uroczystości w czwartek, 21 kwietnia pod tablicą pamiątkową w miejscu pierwszych koszar 2 PALL przy ulicy Wrzosowej w Kielcach zapalono znicze. Natomiast w Wojewódzkim Domu Kultury odbyły się prezentacje artystyczne w wykonaniu uczniów kieleckich szkół oraz otwarcie dwóch wystaw: „Adiutant Pułku Artylerii” oraz 2 Pułk Artylerii Lekkiej w grafice autorstwa Marka Wacława Judyckiego. Drugą ekspozycję przygotował Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.

Za dzień przybycia 2 PALL do Kielc uznaje się przyjazd żołnierzy w dniu 21 kwietnia 1922 roku do Starych Koszar tzw. Fijałkowskiego. Od tamtego czasu do sierpnia 1922 roku zaczął się nabór żołnierzy z ziemi świętokrzyskiej. Za datę powstania Pułku przyjmuje się dzień 12 czerwca 1919 roku, wówczas nastąpiło połączenie 7 i 10 Pułku Artylerii Polowej i nadana została mu nowa, wspólna nazwa 2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów, zaś dzień 12 czerwca został jednocześnie ustanowiony Świętem Pułku.

Pułk nawiązywał do tradycji artylerii polskiej z czasów Powstania Listopadowego i zbrojnych zrywów narodowych, a także walk Legionów Polskich w latach 1914-1917.

Powrót na początek strony