Rok szkolny zakończony. Wakacje. Czas start

Ponad 22 tysiące kieleckich uczniów zakończyło dziś rok szkolny i odebrało świadectwa. W tej grupie jest 13 631 uczniów szkół podstawowych i 8507 szkół ponadpodstawowych. Klasę ósmą w tym roku skończyło 2149 młodych ludzi.

W kieleckich szkołach odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego. Była to także okazja do wyróżnienia najlepszych uczniów. Udanych wakacji podczas spotkań w placówkach życzyli wszystkim prezydenci Kielc.

Prezydent Bogdan Wenta spotkał się z uczniami I Licem Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego. Wiceprezydent Bożena Szczypiór odwiedziła IV Liceum Ogólnokształcące. Wiceprezydentka Agata Wojda gościła w Szkole Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4PP „Czwartaków”. Z kolei wiceprezydent Marcin Chłodnicki uczestniczył w uroczystościach w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego.   

Większość młodych ludzi może już myśleć o odpoczynku, koloniach, obozach i wszystkich letnich atrakcjach.

Przed absolwentami podstawówek jeszcze kilka tygodni rekrutacji. Przypominamy, że od 24 czerwca do 13 lipca do godz. 15.00 należy wprowadzić do Systemu Elektronicznego Naboru (https://kielce.e-omikron.pl/) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia wpisane na świadectwie.

Kandydaci muszą również dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru, do której złożyli wniosek, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wyniku egzaminu. Dokumenty można również dołączyć w Systemie w ZAKŁADCE: Załączniki (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania ich do szkoły pierwszego wyboru).

Szkoła ponadpodstawowa pierwszego wyboru zweryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o egzaminie i zatwierdzi je w Systemie.

Przypominamy, że do 13 lipca do godz. 15.00 młodzi ludzie mogą jeszcze zmienić swoje preferencje. Wtedy należy ponownie złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru. 21 lipca do godz. 10.00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

Powrót na początek strony