Rolnicy zablokują al. IX Wieków Kielc. Przejedzie tylko komunikacja i służby

W dniach 14 i 15 marca planowany jest w Kielcach protest rolników. Maszyny rolnicze będą blokować obie jezdnie al. IX Wieków Kielc, od ronda Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do skrzyżowania z ul. Warszawską. Nieprzejezdny będzie również fragment ulicy Nowy Świat, od al. IX Wieków Kielc do łącznika nad jezdnią (Urząd Marszałkowski). Umożliwiony będzie przejazd służb ratunkowych, autobusów komunikacji miejskiej i kursowych busów.

Nad bezpiecznym przebiegiem protestu będzie czuwać policja. Funkcjonariusze pojawią się na drogach dojazdowych do centrum i będą kierować ruchem pojazdów.

Organizator zgromadzenia zapowiada, że protest rozpocznie się od godziny 11:00 w czwartek 14 marca, jednak już w godzinach porannych mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w różnych częściach miasta. Organizator przewiduje, że do centrum Kielc wjedzie około 200 ciągników. Protest ma potrwać do godziny 18:00 w piątek 15 marca 2024 r.  

Manifestacja będzie miała charakter ciągły i będzie się odbywać również w godzinach nocnych. Organizator protestu zapewnia, że umożliwiony zostanie przejazd dla komunikacji miejskiej, busów i służb ratunkowych po jednym z pasów północnej i południowej jezdni al. IX Wieków Kielc.

- Zachęcamy mieszkańców do korzystania w tych dniach z komunikacji miejskiej. Im mniej dodatkowych pojazdów w centrum, tym mniej uciążliwe będą utrudnienia. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją i służbami ratunkowymi, będziemy na bieżąco monitorować sytuację na ulicach podczas zgromadzenia. Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz czuwanie nad zgodnym z prawem przebiegiem protestu – mówi Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z planowaną akcją protestacyjną świętokrzyscy policjanci wdrożą niezbędne działania w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym. W miejscach utrudnień oraz na drogach dojazdowych, zarówno do ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jak i skrzyżowania o ruchu okrężnym al. IX Wieków Kielc z ulicą Warszawską, ruchem sterować będą policjanci. Pojazdy kierowane będą na alternatywne trasy.

Drogi dojazdowe, na których wystąpią utrudnienia: 

  • ulica 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Gosiewskiego do ronda Herlinga-Grudzińskiego,
  • wyjazd i wjazd w ulicę Czarnowską,
  • wyjazd i wjazd w ulicę Paderewskiego,
  • wyjazd i wjazd w ulicę Pelca,
  • aleja IX Wieków Kielc na odcinku od skrzyżowania z ul. Radiową do ul. Warszawskiej,
  • ul. Warszawska na odcinku pomiędzy pasem do zawracania, a skrzyżowaniem z al. IX Wieków Kielc,
  • ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania z al. IX Wieków do Urzędu Wojewódzkiego (oba kierunki).

Zmiany nie dotyczą pojazdów komunikacji miejskiej oraz służb ratowniczych (pogotowie, straż pożarna, policja, straż miejska).

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z planowanym protestem rolników mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w Kielcach (linie miejskie oraz podmiejskie).

W czwartek 14 marca oraz w piątek 15 marca ze względu na brak skrętu z alei IX Wieków Kielc w ulicę Pelca zawieszone zostaje kursowanie autobusów 0W i 0Z. Natomiast autobusy linii 103 zostają przekierowane na ulicę Paderewskiego z zastrzeżeniem, że jeżeli również tam wystąpi brak przejazdu, mogą zostać skierowane na jeszcze inną trasę.

Zgodnie z deklaracją pozostałe autobusy komunikacji miejskiej mają być przepuszczane zewnętrznym pasem alei IX Wieków Kielc. Jeżeli jednak wystąpi problem z przejazdem i policja ze względów bezpieczeństwa nie zezwoli na ich wjazd, to w trybie awaryjnym zostaną one skierowane na trasy objazdowe.

Zarząd Transportu Miejskiego będzie na bieżąco zamieszczać komunikaty na stronie internetowej pod adresem ztm.kielce.pl oraz na profilu społecznościowym na Facebooku. Informacje będą również dostępne na stronie Urzędu Miasta Kielce www.kielce.eu.

Powrót na początek strony