Rolnicy zablokują wjazdy do miasta i al. IX Wieków Kielc. Duże utrudnienia 20 i 21 marca

Aktualizacja (19.03.2024 r.). Informujemy, że planowane na dzień 20 marca 2024 r. od godziny 7:00 blokady na rondach i skrzyżowaniach wjazdowych i wyjazdowych z Kielc od godziny 8:00 prowadzone będą w formie rotacyjnej tj. 30 minut przejazd – 60 minut blokada. Taka forma protestu będzie prowadzona do dnia 21 marca do godziny 7:00.

Informację o przebiegu protestu rolników, przekazał sekretarzowi Miasta Kielce Szczepanowi Skorupskiemu przedstawiciel organizatorów Tadeusz Kaleta w dniu 19 marca 2024 r. Nad bezpiecznym przebiegiem protestu będzie czuwać policja. Organizatorzy zgromadzeń planują przeprowadzić je w dniach 20 i 21 marca.

Pierwszego dnia (20 marca) zablokowane zostaną w obu kierunkach skrzyżowania i ronda przy wjazdach do Kielc:  

 • rondo Czwartaków (wjazd i wyjazd od strony Sukowa),
 • skrzyżowanie ul. Ściegiennego z ul. Weterynaryjną (wjazd od strony Morawicy),
 • skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Kadena (okolice dawnej Agromy, wjazd od Krakowa),
 • rondo ul. Piekoszowska, ul. Białogońska, ul. Malików (wjazd od Piekoszowa),
 • skrzyżowanie ul. Łódzkiej z ul. Transportowców (wjazd od Łodzi).

Dodatkowo w sąsiednich gminach zgłoszone zostały blokady na:

 • rondo Cedzyna (droga 74, 745, S74),
 • skrzyżowanie Wiśniówka (droga 73 – wjazd i wyjazd w kierunek S7).

Utrudnienia w tych lokalizacjach potrwają od 20 marca od godziny 7:00 do 21 marca około godziny 9:00. Organizatorzy udostępnili mapę z oznaczeniem planowanych protestów i numerami kontaktowymi do osób odpowiedzialnych za blokadę w danej lokalizacji – MAPA. Co ważne, podczas spotkania z Panią Prezydent organizatorzy protestów zgodzili się odstąpić od blokady al. IX Wieków w tym dniu (20 marca). 

Drugiego dnia protestu, tj. 21 marca, pojazdy z ww. lokalizacji przemieszczą się na al. IX Wieków Kielc, gdzie akcja protestacyjna będzie kontynuowana. Całkowicie zablokowana będzie al. IX Wieków Kielc w obu kierunkach na odcinku od ronda Herlinga-Grudzińskiego do skrzyżowania z ul. Radiową i wyjazdem z pl. Św. Wojciecha.

Według zgłoszeń organizatora, protest na al. IX Wieków Kielc potrwa od 21 marca od godziny 7:00 i zakończy się około północy z 21 na 22 marca.

W związku z planowanym w dniu 21 marca na godzinę 7:00 wjazdem do centrum Kielc protestujących rolników, utrudnień należy spodziewać się już kilka godzin wcześniej.

- Mamy świadomość, że te protesty mogą być bardziej odczuwalne niż te zeszłotygodniowe. Dlatego raz jeszcze zachęcamy mieszkańców do korzystania w tym trudnym czasie z komunikacji miejskiej. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją i służbami ratunkowymi, będziemy na bieżąco monitorować sytuację na ulicach podczas zgromadzenia. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz czuwanie nad zgodnym z prawem przebiegiem protestu – mówi Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z planowaną blokadą al. IX Wieków w dniu 21 marca świętokrzyscy policjanci wdrożą niezbędne działania w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.

Drogi dojazdowe, na których wystąpią utrudnienia:

 • ulica 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Gosiewskiego do ronda Herlinga-Grudzińskiego,
 • wyjazd i wjazd w ulicę Czarnowską,
 • wyjazd i wjazd w ulicę Okrzei,
 • wyjazd i wjazd w ulicę Paderewskiego,
 • wyjazd i wjazd w ulicę Pelca,
 • aleja IX Wieków Kielc na odcinku od skrzyżowania z ul. Radiową do ul. Warszawskiej,
 • ul. Warszawska na odcinku pomiędzy pasem do zawracania, a skrzyżowaniem z al. IX Wieków Kielc,
 • ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania z al. IX Wieków do Urzędu Wojewódzkiego (oba kierunki).

Zmiany nie dotyczą pojazdów komunikacji zbiorowej oraz służb ratowniczych (pogotowie, straż pożarna, policja, straż miejska).

W miejscach protestów, ruchem sterować będą policjanci. Pojazdy kierowane będą na alternatywne trasy.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z planowanym protestem rolników mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w Kielcach (linie miejskie oraz podmiejskie).

W czwartek 21 marca 2024 roku ze względu na brak skrętu z alei IX Wieków Kielc w ulicę Pelca zawieszone zostaje kursowanie autobusów 0W i 0Z. Natomiast autobusy linii 103 od godziny 7:00 do końca dnia (godzina rozpoczęcia objazdu może ulec zmianie w zależności od powstania blokady) zostają przekierowane na ulicę Paderewskiego z zastrzeżeniem, że jeżeli również tam wystąpi brak przejazdu, mogą zostać skierowane na jeszcze inną trasę.

Zgodnie z deklaracją pozostałe autobusy komunikacji miejskiej mają być przepuszczane zewnętrznym pasem alei IX Wieków Kielc. Jeżeli jednak wystąpi problem z przejazdem i policja ze względów bezpieczeństwa nie zezwoli na ich wjazd, to w trybie awaryjnym zostaną one skierowane na trasy objazdowe.

Miasto Kielce oraz Zarząd Transportu Miejskiego będą na bieżąco zamieszczać komunikaty na stronie internetowej pod adresem kielce.eu oraz ztm.kielce.pl, a także na profilach społecznościowych na Facebooku.

Powrót na początek strony