Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej dla największych szpitali

Trwają zaawansowane prace związane z budową przyłączy i sieci ciepłowniczych, które zasilać będą budynki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg oraz bloki przy ul. Grunwaldzkiej znajdujące się w zarządzie MZB w Kielcach.

Obecnie budynki korzystają z ciepła z kotłowni ŚCO, którą zastąpi 6 węzłów cieplnych, zasilanych ze źródła PGE EC. S.A. Oddział w Kielcach, siecią miejską. W ramach inwestycji powstanie blisko 1000 m nowych sieci ciepłowniczych.

Prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonano już przyłącze sieci ciepłowniczej do budynków ŚCO, wprowadzono rury do budynku wymiennikowni, równolegle trwają zaawansowane prace będące po stronie szpitala. Podobne prace realizowane są przy budynkach MZB i RCKiK. Natomiast przy budynkach Świętokrzyskiego Zarządu Dróg i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego trwają prace budowlane i montażowe przyłącza sieci ciepłowniczej.

Celem projektu realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest ograniczenie emisji CO². MPEC szacuje, że po likwidacji kotłowni ŚCO przy ul. Artwińskiego, emisja CO² w Kielcach zmniejszy się o około 4 tys. ton rocznie.

Szacowana wartość inwestycji pn. „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów zasilanych obecnie z kotłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii" to około 3 mln zł. Prace mają się zakończyć we wrześniu 2023 r.

Realizacja zadania przez MPEC umożliwi wykonanie projektu dotyczącego przebudowy sieci wewnętrznych wraz z termomodernizacją dwóch przyłączanych jednostek (ŚCO oraz WSzZ), którego wartość wynosi 33 mln zł (z czego dofinansowanie UE wyniesie 18,5 mln zł). Inwestycje MPEC nie są objęte dofinansowaniem unijnym, jest to zadanie własne, niemniej bez tego wysiłku, projekt Województwa Świętokrzyskiego byłby niemożliwy do realizacji.

Powrót na początek strony