Rozmawiano o wschodniej obwodnicy Kielc

W poniedziałek 15 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kielce miało miejsce 3 Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego. Tematem spotkania była wschodnia obwodnica Kielc.

Na zaproszenie posła Rafała Kasprzyka, który przewodniczy zespołowi w sali sesyjnej kieleckiego ratusza spotkali się przedstawiciele Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg. Udział wzięli także Bogdan Wenta Prezydent Miasta Kielce oraz samorządowcy z Masłowa, Górna i Daleszyc, a także przedstawiciele strony społecznej.

Podczas posiedzenia zaprezentowano obecne warianty przebiegu obwodnicy, a także inne możliwe rozwiązania. Stanowiska swoje zaprezentowały wszystkie strony uczestniczące w spotkaniu.

- Wschodnia obwodnica Kielc, podobnie z resztą, jak inne rozwiązania komunikacyjne wokół miasta, to bardzo istotna inwestycja, która, co zrozumiałe, budzi wiele emocji, szczególnie wśród mieszkańców sąsiadujących z terenami planowanych przebiegów tej trasy – powiedział Prezydent Wenta po spotkaniu. – Liczę jednak, że rozmowy, a przede wszystkim skuteczne działania m.in. zespołu parlamentarnego przybliżą nas do realizacji tej oczekiwanej od wielu lat inwestycji.

Powrót na początek strony