Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie „Kieleckiego Bonu Żłobkowego”

Od 11 lipca dokumenty wyłącznie w formie papierowej można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub za pośrednictwem poczty. O wsparcie finansowe w opłatach za pobyt dziecka w placówce niepublicznej mogą się starać kielczanie, którym nie uda się znaleźć miejsca w samorządowym żłobku. Kielecki Bon Żłobkowy jest wsparciem rodzin z małymi dziećmi, umożliwia godzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi oraz podejmowanie zatrudnienia po zakończonym urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Pomimo wprowadzenia ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, świadczenie Kielecki Bon Żłobkowy będzie wypłacane z budżetu Miasta Kielce, niezależnie od rządowego dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku prywatnym lub klubie dziecięcym. Jednak wysokość miejskiego i rządowego dofinansowania nie może przekroczyć wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Nowe świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego wynosi 400 zł, Kielecki Bon Żłobkowy tyle samo. Jeśli koszt żłobka będzie niższy niż 800 zł, wówczas Kielecki Bon Żłobkowy ulegnie pomniejszeniu.

Kielecki Bon Żłobkowy dla rodzin z dzieckiem do trzech lat obowiązuje od 2020 r. Mogą z niego korzystać osoby, które zrezygnują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez Miasto Kielce i zdecydują się na posłanie go do niepublicznej placówki. Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1 922 zł.

Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych  przy ul. Targowej 18, piętro XII lub za pośrednictwem poczty.

Szczegóły na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Powrót na początek strony