Zapisz dziecko do przedszkola

Od 13 do 21 marca rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci rozpoczęły edukację przedszkolną w placówce publicznej, mają czas, aby zapisać dziecko do samorządowego przedszkola lub oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.

Wybór placówki przedszkolnej odbywa się na stronie rekrutacje-kielce.pzo.edu.pl, gdzie rodzice muszą wypełnić wniosek, który należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia wyboru. Wniosek można złożyć również elektronicznie, podpisując go przez profil zaufany, a także wysyłając skan wniosku i potrzebnych oświadczeń na adres e-mail placówki pierwszego wyboru.

Listy z nazwiskami zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci opublikowane zostaną 11 kwietnia. Na potwierdzanie woli korzystania z usług placówki rodzice będą mieli czas do 18 kwietnia. Wyniki rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 znane będą 22 kwietnia.

* Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Powrót na początek strony