Rozpoczęła się rekrutacja do kieleckich przedszkoli

Od 6 do 12 marca rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkoli, mają czas, aby złożyć deklaracje o pozostaniu dziecka w placówce przez kolejny rok szkolny. Natomiast rodzice zapisujący dziecko do przedszkola po raz pierwszy mają na to czas od 13 do 21 marca.

Wybór placówki przedszkolnej odbywa się na stronie rekrutacje-kielce.pzo.edu.pl, gdzie rodzice muszą wypełnić wniosek, który należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia wyboru. Wniosek można złożyć również elektronicznie, podpisując go przez profil zaufany, a także wysyłając skan wniosku i potrzebnych oświadczeń na adres e-mail placówki pierwszego wyboru.

Listy z nazwiskami zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci opublikowane zostaną 11 kwietnia. Na potwierdzanie woli korzystania z usług placówki rodzice będą mieli czas do 18 kwietnia. Wyniki rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 znane będą 22 kwietnia.

Powrót na początek strony