Rozpoczęły się konsultacje dotyczące nowej sieci dróg ułatwiających dojazd do kampusu UJK

Do 21 sierpnia Miejski Zarząd Dróg w Kielcach czeka na opinie i uwagi mieszkańców na temat koncepcji programowej inwestycji „Rozwój terenów inwestycyjnych – rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie alei Solidarności w Kielcach”. Konsultacje społeczne dotyczą nowej sieci dróg na obszarze przy al. Solidarności w sąsiedztwie biurowców, m.in. dawnego Exbudu. Ich budowa umożliwi rozwój terenów inwestycyjnych oraz lepiej skomunikuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Zebrane opinie pomogą wybrać optymalne rozwiązanie.

W konsultacjach społecznych prezentowany jest rezultat kilku miesięcy prac biura projektowego, które opracowało wstępną koncepcję rozbudowy układu drogowego w rejonie Alei Solidarności w kilku wariantach. Zasadniczy zakłada przedłużenie ulicy Marii Konopnickiej do połączenia z ulicą Uniwersytecką wraz z rozbudową skrzyżowania z al. Solidarności. Projektanci zaproponowali dwie opcje skrzyżowania - z sygnalizacją świetlną lub jako tzw. rondo ósemkowe. 

Drugi wariant przewiduje budowę nowego połączenia drogowego od al. Solidarności do ul. Świerczyńskiej z możliwością przedłużenia w kierunku wschodnim. Projektanci rekomendują ponadto wykonanie drogi łączącej ulicę Uniwersytecką z ul. Świerczyńską.

Konsultacje społeczne potrwają do 21 sierpnia. Z wszystkimi materiałami, opisem przedsięwzięcia, planszami orientacyjnymi i sytuacyjnymi można zapoznać się na stronie Idea Kielce w zakładce Konsultacje społeczne oraz na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Tam też znajdują się formularze, na których można zgłaszać swoje opinie i uwagi.

Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie z nich sporządzony raport, który zostanie umieszczony na stronach Idea Kielce i MZD Kielce.

Powrót na początek strony