Rozpoczyna się drugi etap pozimowego zamiatania kieleckich ulic

Sprzątanie obejmuje 44 ulice w centrum miasta w granicach strefy płatnego parkowania. Łączna ich długość to ponad 22 km, a powierzchnia to 223 tys. m². Pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych rozpoczną prace w środę, 6 kwietnia w godzinach wieczornych.

- Prace w środę rozpoczną się od ulic Jana Pawła II, Ogrodowej, Ewangelickiej, Czerwonego Krzyża i Kapitulnej. Prowadzone będą przede wszystkim nocami ze względu na niewielkie natężenie ruchu na tych ulicach. Ponadto, odbywać się będą wtedy, gdy pozwolą na to warunki pogodowe – dodatnia temperatura oraz brak intensywnych opadów deszczu - informuje Marcin Batóg, rzecznik Przedsiębiorstwa. 

RPZiUK zarówno w tym etapie zamiatania, jak i w kolejnych, na niektórych ulicach będzie wprowadzał tymczasową organizację ruchu. Będą to te ulice, gdzie na jezdniach wyznaczone są miejsca parkingowe. To oznacza, że na dzień przeprowadzenia prac będzie tam obowiązywał zakaz parkowania. Tymczasowa organizacja ruchu będzie wprowadzona – zgodnie z przepisami – na pięć dni przed planowanymi pracami.

W trwającym jeszcze kilka dni sezonie zimowym, który w Kielcach kończy się oficjalnie 15 kwietnia, na kieleckie ulice wysypane zostało nieco ponad 3 tys. ton soli drogowej oraz 2,3 tys. ton piasku.

W drugiej połowie marca zrealizowano I etap pozimowego zamiatania, który obejmował 35 ulic osiedlowych położonych w pobliżu kościołów. I tak posprzątane zostały m.in. ulice na osiedlach Baranówek, Barwinek, Pod Telegrafem, Podkarczówka i Czarnów.

W zamiataniu mechanicznym bierze udział kilka sprzętów – ciągnik ze szczotką i beczką asenizacyjną, następnie zamiatarka elewatora, a potem zamiatarka z zamkniętą zabudową.
W razie potrzeby przejazdy tych pojazdów odbywają się wielokrotnie. Wykorzystanie ich wszystkich sprawia, że dana jezdnia jest sprzątnięta bardzo dokładnie.

Prace odbywają się na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg, termin realizacji upływa 20 kwietnia.

Powrót na początek strony