Rozpoczyna się pierwsze wiosenne koszenie traw w Kielcach

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i komfort mieszkańców - to główne zasady, jakimi kierują się Kielce przy koszeniu miejskich  trawników.

Rozpoczyna się pierwsze wiosenne koszenie traw. Prace w najbliższych miesiącach będą prowadzone systematycznie w miejscach, w których trawa z uwagi na swoją wysokość wymaga już skoszenia.

Na bieżąco analizy przestrzeni miejskiej będą dokonywali pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta.

Specjaliści monitorować będą miejsca, które wymagają podjęcia zabiegów pielęgnacyjnych i następnie  zlecać ich realizację Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach. Prace odbywać się będą według określonych zasad - wiele zależy od wysokości traw oraz położenia terenu zielonego.

W pasach drogowych, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych i obszarach skrzyżowań, zbyt wysoka i bujna trawa może ograniczać widoczność. Koszenie ma poprawić nie tylko wizualną jakość terenów zielonych w mieście, wzmacniając przy tym krzewienie się traw, ale także nasze bezpieczeństwo.

Prace będą realizowane również w ramach czynności interwencyjnych. Dla mieszkańców przygotowany został adres mailowy kosimy@um.kielce.pl, gdzie kielczanie mogą zgłaszać miejsca, w których powinny pojawić się służby miejskie.

W tym roku w Kielcach, podobnie jak w ubiegłym, utrzymane zostaną naturalne łąki kwietne przy ulicach: Sandomierskiej, Gosiewskiego/Zagnańskiej, Wystawowej, Szajnowicza - Iwanowa, Krakowskiej, Jesionowej, Radomskiej, al. Popiełuszki oraz przy Węźle Jaworskiego.

Powrót na początek strony