Rusza projekt "Europejska Komunikacja Poprzez Kulturę"

W najbliższy poniedziałek rusza "Europejska Komunikacja Poprzez Kulturę", międzynarodowy projekt Miasta Kielce, który uzyskał akceptację Komisji Europejskiej oraz został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w ramach Programu "Europa dla Obywateli".


Projekt  będzie realizowany w dniach 7 - 11 września br. a wśród uczestników znajduje się grupa młodzieży z Kielc oraz miast partnerskich i zaprzyjaźnionych: Gotha (Niemcy), Budapesztu-Csepel (Węgry), Bacău (Rumunia), Winnicy (Ukraina) oraz Vinicy (Macedonia).


Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje: dialog międzykulturowy, unijne wartości, prawa oraz możliwości obywateli. Projekt ma na celu pokazanie młodym ludziom jak istotna w budowaniu społeczeństwa europejskiego jest kwestia zrozumienia i poszanowania inności każdego Europejczyka jako indywidualnej jednostki zakorzenionej w kulturze narodowej i tradycji lokalnej. Odmienne tradycje, kulturowe, światopoglądowe i religijne są skarbnicą wiedzy na temat europejskiej tożsamości oraz źródłem naszej jednej wspólnej europejskiej kultury. Są przez to podstawą do prowadzenia dialogu o osobistym i wspólnym miejscu w Europie każdego uczestnika projektu i każdego mieszkańca starego kontynentu. Kluczowym wydaje się również uświadomienie młodzieży na temat możliwości i korzyści dla nich wynikających z obywatelstwa europejskiego.

Powrót na początek strony