Ruszył nabór wniosków o dodatek osłonowy

Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. Wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym Prezydent Miasta Kielce informuje, że od 4 stycznia 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczyna nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Druki wniosków w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Targowej 18, XII piętro lub wydrukować ze strony internetowej: mopr.kielce.pl.

Wypełnione druki wniosków można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 604 767 079, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e PUAP.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wniosek-o-dodatek-osłonowy.pdf PDF 167.94 KB
Powrót na początek strony