Trwa nabór wniosków na zakup węgla w preferencyjnych cenach

Od 14 listopada do 31 grudnia 2022 można składać wniosek na zakup w cenie preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Osoby, które chcą skorzystać z zakupu muszą złożyć wniosek w wersji papierowej, na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Kielcach Rynek 1 pok. 12  lub ul. Strycharska 6 pok. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź elektronicznie, przesyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej na portalu ePUAP dołączając jako załącznik skan wypełnionego wniosku. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej: www.kielce.eu lub bipum.kielce.eu.

Wnioskodawcy mogą składać jednorazowo wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia br. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r.

Żeby usprawnić proces sprzedaży i dystrybucji węgla wnioski będą obejmowały zakup w cenie preferencyjnej jednego rodzaju paliwa i w ilości nie mniejszej niż 500 kg lecz nie większej niż 1 500 kg paliwa stałego. Zakupu będzie można dokonać jednorazowo w każdym wskazanym okresie.

Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miasta Kielce.  

Kto może kupić węgiel w preferencyjnych cenach?

Węgiel po preferencyjnych cenach będą mogli kupić mieszkańcy Kielc, którzy zgłosili deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz te osoby, którym przysługuje dodatek węglowy.

Miasto sprawdziło zapotrzebowanie

W dniach od 21 do 26 października br. Miasto Kielce przeprowadziło ankietę w sprawie zainteresowania mieszkańców zakupem węgla w preferencyjnych cenach. W tym czasie do Urzędu Miasta Kielce wpłynęło 216 formularzy – 182 w wersji elektronicznej i 34 w wersji papierowej.

W ankiecie skierowanej do mieszkańców, Miasto Kielce prosiło o wskazanie rodzaju i ilości węgla potrzebnego gospodarstwu domowemu oraz rodzaju źródła ogrzewania. Kielczanie, którzy wypełnili formularz, zgłosili zapotrzebowanie na 572 tony różnego rodzaju węgla.   

Dystrybucja węgla

Po weryfikacji wniosku na zakup preferencyjny paliwa stałego Urząd Miasta Kielce będzie informował o pozytywnej ocenie bądź odrzuceniu wniosku i o dalszej procedurze.

Spółki Skarbu Państwa, z którymi Miasto weszło we współpracę i są dedykowane przez instytucje rządowe, wskazały kwalifikowanych sprzedawców, od których mieszkańcy mogliby odbierać węgiel.

W gotowości do dystrybucji węgla dla mieszkańców jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ale pojawiały się sygnały o chęci współpracy od przedsiębiorców i składów węgla, które prowadzą działalność w tym zakresie. Miasto zwróciło się także z takim zapytaniem do firm. Chęć wejścia w ten proces deklarują obecnie cztery przedsiębiorstwa, z którymi władze Kielc prowadzą rozmowy.

Powrót na początek strony