Ruszył remont ulicy Ogrodowej. Nowa organizacja ruchu

Miejski Zarząd Dróg rozpoczął długo wyczekiwaną inwestycję w centrum Kielc. W rejonie ulicy Ogrodowej do odwołania obowiązuje nowa organizacja ruchu. Na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej, Jana Pawła II i Seminaryjskiej powstało jednopasmowe, tymczasowe rondo. Wykonawca inwestycji, firma Strabag w poniedziałek, 25 lipca rozpoczęła roboty od rozebrania krawężników.

Zmiany w organizacji ruchu

Przypominamy, że tymczasowo ul. Ogrodowa została zwężona do dwóch środkowych pasów, którymi ruch odbywa się w obu kierunkach. Skrajne pasy zostały wyłączone. Zamknięty został ponadto wlot z ul. Spacerowej do ul. Ogrodowej. Dojazd do ul. Spacerowej możliwy będzie od strony ul. Krakowskiej. 

W celu ułatwienia przejazdu przez skrzyżowanie ulic Ogrodowej, Jana Pawła II oraz Seminaryjskiej wyłączona została sygnalizacja świetlna i powstało tam tymczasowe rondo.

W związku ze zawężeniem ul. Ogrodowej, zmiany objęły także ul. Żytnią, przy dojeździe do ronda Giedroycia. Lewy pas przeznaczono do docelowego wjazdu przez rondo w ul. Paderewskiego i zawracanie, natomiast pas prawy - do jazdy przez skrzyżowanie na wprost w ul. Ogrodową oraz skręt w prawo w ul. Bp Czesława Kaczmarka.

Zmiany w organizacji ruchu mają obowiązywać do czasu wykonania przez firmę Strabag zaplanowanych prac na zewnętrznych pasach ruchu. Wówczas wdrożony zostanie drugi etap organizacji ruchu, który będzie polegać na zamknięciu środkowych pasów oraz przekierowaniu ruchu na wyremontowane fragmenty jezdni.

Prace remontowe potrwają do jesieni

- Na ulicy Ogrodowej, na odcinku od mostu na Silnicy do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II prowadzone są prace modernizacyjne. Polegać one będą na wymianie krawężników, sfrezowaniu starej, zniszczonej nawierzchni oraz ułożeniu nowych warstw bitumicznych co zwiększy nośność drogi - informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg.

Ponadto zaplanowano kompleksową przebudowę chodnika biegnącego wzdłuż ulicy po jej południowej stronie. Realizacja inwestycji ma się zakończyć do 5 października.

Powrót na początek strony