Rynek pracy w Kielcach w opinii bezrobotnych. Dostępny jest raport z badania 2023

Osoba w błękitnej koszuli wypełnia długopisem formularz.
Freepik

Gdzie bezrobotni szukają ofert pracy oraz jakie są przeszkody w podjęciu zatrudnienia? W październiku i listopadzie 2023 roku osoby zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach miały możliwość uczestnictwa w kolejnym badaniu dotyczącym ich funkcjonowania na lokalnym rynku pracy w Kielcach.

To już drugie badanie (a czwarte ankietowe, które MUP realizuje od 2018 r.) przygotowane, przeprowadzone i podsumowane na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach oraz Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach. Za materiał odpowiadał zespół badawczy w składzie: dr hab. Janina Kowalik (prof. Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach), dr Wojciech Kowalik (Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), mgr Marek Hadała (Zastępca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, pomysłodawca badania) oraz mgr Anna Suder (Miejski Urząd Pracy w Kielcach).

Celem badań ankietowych jest niezmiennie próba poznania i opisania, jak osoby bezrobotne oceniają własną gotowość do podjęcia zatrudnienia, w jaki sposób poszukują informacji o wolnych stanowiskach oraz w jaki sposób odnajdują się na lokalnym rynku pracy. Raport powstał po opracowaniu odpowiedzi uczestników zawartych w 2402 ankietach.

Jak ankietowani poszukują informacji o ofertach pracy? 53,2% ankietowanych zadeklarowało, że informacji poszukują w mediach i na stronach internetowych, na których można znaleźć także opinie o pracodawcy. Znaczny odsetek badanych – 44,5%, śledzi również oferty i ogłoszenia w radiu, na portalach ogłoszeniowych czy tablicach urzędu.

Jedną z kluczowych kwestii poruszanych w ankietach są deklarowane przez uczestników badania przeszkody w podjęciu zatrudnienia. Najczęstszą odpowiedź (670 głosów) stanowił brak odpowiedniego wykształcenia/ kwalifikacji, barierę stanowiła dla wielu także sytuacja rodzinna utrudniająca dostosowanie się do wymogów pracodawców (559 głosów). Na kolejnych miejscach znalazły się – brak znajomości języka obcego (405 głosów) oraz fakt braku własnego środka transportu, co wiąże się z brakiem  możliwości dojazdu (386 głosów). Poważnym i równocześnie niezwykle przykrym problemem dla więcej niż co dziesiątego respondenta (253 głosy) było posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Raport z badania można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Urzędu Pracy. Na stronie dostępne są także raporty z poprzednich badań - z lat 2018, 2019 i 2022.

Powrót na początek strony