Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o prognozowanym w dniu 8 marca 2024 r. ryzyku wystąpienia smogu. W powiecie kieleckim oraz starachowickim prognozuje się przekroczenie dla pyłu PM10 (poziom informowania - 100 µg/m3).

Przewidywany czas trwania ryzyka określono do godz. 24.00 dnia 08.03.2024 r.

W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Pełna treść komunikatu.

Przypominamy, że jakość powietrza w Kielcach można sprawdzić na stronie internetowej - www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/jakosc-powietrza-w-kielcach, gdzie zamieszczona jest mapa czujników. System do monitorowania jakości powietrza na terenie miasta Kielce powstał w ramach projektu „Kielce bez smogu” Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego z 2020 r.

Dostępna jest również aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Powrót na początek strony