ŚCO badało i uczyło niesłyszących profilaktyki onkologicznej

Dużym zainteresowaniem cieszyła się „Biała sobota w świecie ciszy” – akcja profilaktyczno – edukacyjna przeprowadzona 5 listopada przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii dla osób głuchych. Z bezpłatnych badań, konsultacji oraz nauki czujności onkologicznej skorzystało 30 osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Podczas akcji profilaktycznej, która odbyła się w Zespole Placówek Szkolno–Wychowawczych w Kielcach niesłyszący mogli zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, skorzystać z analizatora składu ciała, poznać swoje BMI i dowiedzieć się od dietetyka, co powinni zmienić w swoim stylu życia, żeby ich organizm funkcjonował prawidłowo. Wskazówki Joanny Dziurzyńskiej, dietetyka z Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO, przekładała na Polski Język Migowy Katarzyna Krakowiak-Kot, tłumacz PJM.

Panie w wieku 25-59 lat wykonały bezpłatnie badania cytologiczne (cytologię konwencjonalną i na podłożu płynnym) w cytobusie – mobilnym gabinecie położnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, który zaparkował przed szkołą.

Wszyscy uczestnicy akcji bardzo chętnie uczyli się samobadania piersi i jąder na fantomach, zadawali również wiele pytań. – Edukacja zdrowotna jest bardzo potrzebna, bo głusi mają duży problem z dotarciem do informacji na temat profilaktyki, podanych w przystępny sposób. Tutaj uczą się jej w praktyce, przez dotyk i gest, a to najlepsza forma przekazu – mówi Anna Kwiatkowska, prezes Fundacji „Centrum Nauki i Rozwoju Żuraw”, tłumaczka Polskiego Języka Migowego.

- Trzeba pamiętać o tym, że język polski jest dla głuchych językiem obcym. Terminologia medyczna, która dla nas, słyszących jest trudna, dla osób głuchych jest kompletnie niezrozumiała i abstrakcyjna. Dlatego musimy szukać różnych form przekazu, żeby trudne medyczne sformułowania przełożyć na język prostych pojęć, które dadzą się wyrazić gestem – dodaje Joanna Loefler-Mazur, tłumaczka Polskiego Języka Migowego, CODA (dziecko niesłyszących rodziców).

Sobotnia akcja była kontynuacją cyklu spotkań edukacyjnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii adresowanych do osób z dysfunkcją narządu słuchu. W październiku niesłyszący uczestniczyli w wykładzie na temat profilaktyki raka piersi, szyjki macicy i płuc. Następne warsztaty dla niesłyszących, dotyczące profilaktyki onkologicznej odbędą się wiosną. Inicjatorem wydarzeń jest Fundacja „Centrum Nauki i Rozwoju Żuraw” we współpracy z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Honorowy patronat nad działaniami edukacyjno-profilaktycznymi dla osób z dysfunkcją narządu słuchu objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Powrót na początek strony